រូបភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃរមណីយដ្ឋានភ្នំបូកគោដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមានមោទនភាព

240

១. ទេសភាពល្អផ្តាច់នៃបឹងលើភ្នំបូកគោ


២.វត្តសំពៅប្រាំ

៣.ទឹកជ្រោះ – វាលស្រែ៥០០ – ​ទេសភាពព្រៃឈើ

ប្រភពរូបភាព៖ Cambodia Amazing trip planner

ចែករំលែក