អំពីក្រសួងបរិស្ថាន

យោងអនុក្រឹត្យលេខ២៣៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន។ ក្រសួងបរិស្ថានមានអគ្គនាយកដ្ឋានចំណុះទីស្តីការក្រសួងចំនួនប្រាំមួយ(០៦) អគ្គាធិការដ្ឋានមួយ(០១) នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង(០១) និងនាយកដ្ឋានវាយតម្លៃហេតុប់ះពាល់បរិស្ថាន(០១)៕

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង