កាលពីថ្ងៃចន្ទ ១៤រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម ទិន ពន្លក រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន និងជាប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោង បាន​ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី២ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគម្រោង “ការរៀបចំបង្កើតក្របខណ្ឌការងារសម្រាប់​អនុវត្តពិធីសារណាហ្គូយ៉ាស្តីពី​ការប្រើប្រាស់ និងការបែងចែកផលប្រយោជន៍ពីធនធានពន្ធុ (ABS)” និងគម្រោង “គំនិតផ្តួចផ្តើមហិរញ្ញប្បទានជីវៈចម្រុះ (BIOFIN)” នៅសាលប្រាជ្ញស៊ុន ទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាន និងមានការចូលរួមពីសមាជិក-សមាជិកា មកពីបណ្តាក្រសួងស្ថាប័ន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន១៨រូប។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំគឺដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តលើលទ្ធផលនៃសកម្មភាពការងារ និងជំហានបន្ទាប់របស់គម្រោង ABS និង BIOFIN។

ជាលទ្ធផលអង្គប្រជុំបានពិនិត្យ ផ្តល់អនុសាសន៍​ និងអនុម័តលើ​ឯកសារជាច្រើន រួមមាន៖

ក-សម្រាប់គម្រោង ABS

១) លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២០ របស់គម្រោង

២) ផែនការសកម្មភាពការងារនិងផែនការថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់​របស់គម្រោង​ ដោយគិតគូរពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃជំងឺ COVID-19 និង

៣) ផែនការលទ្ធកម្មរបស់គម្រោង។

ខ-សម្រាប់គម្រោង BIOFIN

១) លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២០ របស់គម្រោង

២) ផែនការសកម្មភាព និងថវិកាសម្រាប់បន្តអនុវត្តបញ្ចប់គម្រោង ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ និង

៣) អនុសាសន៍សំខាន់ៗសម្រាប់ក្រុមការងារអនុវត្តបញ្ចប់គម្រោង​ដោយជោគជ័យ។

ព័ត៌មានបន្ថែម

ក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថាន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១
ថ្ងៃ អង្គារ, 12 តុលា, 2021 ក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថាន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១
កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ “High Level Segment – Leader’s Submit and Ministerial Segment Plenary” នៃសន្និសីទកំពូលរដ្ឋជាភាគីលើកទី១៥ នៃអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះ (CBD-COP 15) តាមរយៈប្រព័ន្ធរូបភាព និងសំឡេង ( អនឡាញ)
ថ្ងៃ អង្គារ, 12 តុលា, 2021 កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ “High Level Segment – Leader’s Submit and Ministerial Segment Plenary” នៃសន្និសីទកំពូលរដ្ឋជាភាគីលើកទី១៥ នៃអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះ (CBD-COP 15) តាមរយៈប្រព័ន្ធរូបភាព និងសំឡេង ( អនឡាញ)
ចកវ៉កកម្ពុជា ឬចកវ៉កភ្នំក្រវាញ Cambodian Laughingthrush (Garrulax ferrarius)
ថ្ងៃ ចន្ទ, 11 តុលា, 2021 ចកវ៉កកម្ពុជា ឬចកវ៉កភ្នំក្រវាញ Cambodian Laughingthrush (Garrulax ferrarius)