រុក្ខជាតិ៖ សណ្តែកក្លឹង្គ, សណ្តែកគ្រាប់ស (Cajanus cajan)
Uncategorized ថ្ងៃ ចន្ទ, 7 វិច្ឆិកា, 2016
រុក្ខជាតិ៖ សណ្តែកក្លឹង្គ, សណ្តែកគ្រាប់ស (Cajanus cajan)

អម្បូរ/Family name: CAJANUS (Leguminosae-Papilionoideae) ឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្ត/Scientific Name: Cajanus cajan (L) Millsp ឈ្មោះក្នុងតំបន់/Local name: សណ...

បរិស្ថាន​ដើម្បី​សហគមន៍ សហគមន៍​ដើម្បី​បរិស្ថាន
Uncategorized ថ្ងៃ អាទិត្យ, 6 វិច្ឆិកា, 2016
បរិស្ថាន​ដើម្បី​សហគមន៍ សហគមន៍​ដើម្បី​បរិស្ថាន

ប្រជាសហគមន៍នៃសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចការការពារធម្មធានធម្មជាតិ និងធនធានជីវ:ចម្រុះ ហើយដែលសកម្មភាពទាំងនេះបាននឹងកំពុងផ្តល...

ពិព័រណ៍ការងារបរិស្ថាន ក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិព័រណ៍ការងារថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០១៦
Uncategorized ថ្ងៃ សៅរ៍, 5 វិច្ឆិកា, 2016
ពិព័រណ៍ការងារបរិស្ថាន ក្នុងក្របខ័ណ្ឌពិព័រណ៍ការងារថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០១៦

ក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់តាំងបង្ហាញនូវសមិទ្ធិផល និងកិច្ចការងារពីគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋាន នៅក្នុងពិព័រណ៌ការងារថ្នាក់ជាតិលើកទី៦ ឆ្នាំ២០១៦ ដែលប្រារព្ធធ្វើរយៈពេលពីរ...

​វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រវេទិកា​យុវជន​ឆ្នើម​ថ្នាក់​ជាតិ​ជជែក​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​បរិស្ថាន​ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ បានឈានមកដល់ហើយ
Uncategorized ថ្ងៃ សុក្រ, 4 វិច្ឆិកា, 2016
​វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រវេទិកា​យុវជន​ឆ្នើម​ថ្នាក់​ជាតិ​ជជែក​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​បរិស្ថាន​ ប្រចាំឆ្នាំ២០១...

និស្សិតដែលមកពីសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា គឺជាជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងវេទិកាយុវជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបរិស្ថាន ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងបរិ...