អំពីក្រសួងបរិស្ថាន

យោងអនុក្រឹត្យលេខ១៣៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ភារៈកិច្ចអោយក្រសួងបរិស្ថានដឹកនាំគ្រប់គ្រងកិច្ចការពារបរិស្ថានការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ ការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិអោយបានសមស្រប និងការរស់នៅដោយចីរភាព។ ក្រសួងបរិស្ថានមានអគ្គនាយកដ្ឋានចំណុះទីស្តីការក្រសួងចំនួនប្រាំ(០៥) អគ្គាធិការដ្ឋានមួយ(០១) ៕

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង