យុវជនខេត្តក្រចេះប្រមាណជាង១២០នាក់បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ជ.អ.ច. ថ្ងៃ សុក្រ, 15 ធ្នូ, 2017
យុវជនខេត្តក្រចេះប្រមាណជាង១២០នាក់បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ខេត្តក្រចេះ នាថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ យុវជនខេត្តក្រចេះប្រមាណជាង១២០នាក់បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលបានសហការរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានប...

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានស្នើឱ្យមន្ត្រីជំនាញពង្រឹងយន្តការច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងធានាបរិស្ថានស្អាត
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ជ.អ.ច. ថ្ងៃ ពុធ, 13 ធ្នូ, 2017
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានស្នើឱ្យមន្ត្រីជំនាញពង្រឹងយន្តការច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងធានាបរិស្ថានស្អាត

ឯកឧត្តមសាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងពិធីសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារបរិស្ថាន បានផ្តល់អនុសាសន៍អគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថានត្រូវបន្តរៀបចំលិខ...

ការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់កម្ពុជា នឹងជួយកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រទេស និងបង្កើនកាលានុវត្តភាពកៀងគរធនធានពីប្រភពខាងក្រៅ ——————————————————
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ជ.អ.ច. ថ្ងៃ អង្គារ, 12 ធ្នូ, 2017
ការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់កម្ពុជា នឹងជួយកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រទេស និងបង្កើនកាលានុ...

«ការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ» គឺជាប្រធានបទរងសំខាន់ទី៣ នៃ «សិក្ខាសាលាទី៣ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព» សម្របសម្រួលដោយឯកឧត្តម ទិន ពន្លក អ...

ប្រធានបទរងទី២នៃការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព ពិភាក្សាអំពី យុទ្ធសាស្រ្តនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ជ.អ.ច. ថ្ងៃ អង្គារ, 12 ធ្នូ, 2017
ប្រធានបទរងទី២នៃការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព ពិភាក្សាអំពី យុទ្ធសាស្រ្តនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតង ន...

«យុទ្ធសាស្រ្តនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា» គឺជាប្រធានបទរងទី២ នៃ «សិក្ខាសាលាទី៣ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព» បាន...

ការអនុម័តជ្រើសរើសគំរូនៃការអភិវឌ្ឍដែលមានចីរភាពជាងមុននិងមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយ ជួយឱ្យ កម្ពុជាដោះស្រាយការប្រឈម និងសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថានមួយប្រកបដោយនិរន្តរភាព
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ជ.អ.ច. ថ្ងៃ អង្គារ, 12 ធ្នូ, 2017
ការអនុម័តជ្រើសរើសគំរូនៃការអភិវឌ្ឍដែលមានចីរភាពជាងមុននិងមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយ ជួយឱ្យ កម្ពុជាដោះស្រាយក...

ឯកឧត្តម អ៊ាង សុផល្លែត អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន បានថ្លែងថា «ការអនុម័តយកគំរូនៃការអភិវឌ្ឍដែលមានចីរភាពជាងមុននិងទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយ គឺជាវិធីតែមួយគត់...

«ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងជីវសុវត្ថភាព» និងជំហានបន្ទាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ជ.អ.ច. ថ្ងៃ អង្គារ, 12 ធ្នូ, 2017
«ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងជីវសុវត្ថភាព» និងជំហានបន្ទាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា

«ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះ និងជីវសុវត្ថភាព» គឺជាប្រធានបទរងទី៤ចុងក្រោយនៃ «សិក្ខាសាលាទី៣ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព» ដែលរៀបចំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក...

អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល រំលែកចំណេះដឹងស្តីពីការស្រាវជ្រាវ និងការអនុវត្តការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ជ.អ.ច. ថ្ងៃ អង្គារ, 5 ធ្នូ, 2017
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល រំលែកចំណេះដឹងស្ត...

អ្នកស្រាវជ្រាវសរុបប្រមាណជិត១០០នាក់ មកពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល បានធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពីការអនុវត្តគម្រោងស...

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកសាងភាពជាដៃគូក្នុងការស្រាវជ្រាវរបៀបវារៈនៃការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ជ.អ.ច. ថ្ងៃ សុក្រ, 17 វិច្ឆិកា, 2017
ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកសាងភាពជាដៃគូក្នុងការស្រាវជ្រាវរបៀបវារៈនៃការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាន អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ជាមួយគ្...

សាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ទទួលចំណេះដឹងស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ជ.អ.ច. ថ្ងៃ ពុធ, 18 តុលា, 2017
សាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ទទួលចំណេះដឹងស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

នៅរសៀលថ្ងៃទី១៧និង១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយមានការគាំទ្រពីកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជា(CCCA) នាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋ...

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពលើកទី២ សម្រេចលទ្ធផលចំនួន៨ណុច
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ជ.អ.ច. ថ្ងៃ អង្គារ, 3 តុលា, 2017
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពលើកទី២ សម្រេចលទ្ធផលចំនួន៨ណុច

កិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពនៅថ្ងៃទី០៣ ខែតុលាដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព​បានពិនិ...