មន្ត្រីវ័យក្មេងបរិស្ថានពីររូប ចូលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអន្តរជាតិស្តីពី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សេចក្តីជូនដំណឹង ថ្ងៃ ចន្ទ, 31 កក្កដា, 2017
មន្ត្រីវ័យក្មេងបរិស្ថានពីររូប ចូលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអន្តរជាតិស្តីពី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ក្រសួងបរិស្ថាន បានចាត់បញ្ចូនមន្ត្រីជំនាញវ័យក្មេងចំនួន០២រូបទៅកាន់ប្រទេសចិន​ដើម្បីចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្តីពី ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌ្ឍន៍ដោយ...

ក្រសួង​បរិស្ថាន​នឹងបើកការពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមនៃការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា ក្នុងសិក្ខាសាលា២ថ្ងៃ
សេចក្តីជូនដំណឹង ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 13 កក្កដា, 2017
ក្រសួង​បរិស្ថាន​នឹងបើកការពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមនៃការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា ក្នុងសិក្ខាសាលា២ថ្ងៃ

ក្រសួង​បរិស្ថាន​នឹង​រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលា​រយៈ​ពេល​២​ថ្ងៃ​ដើម្បី​ចែក​រំលែក​បទ​ពិសោធន៍ និង​ភាព​ជោគ​ជ័យ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​បៃ​តង​នៅ​កម្ពុជា​នៅ​ទី​ស្ត...

ក្រសួង​បរិស្ថាន នឹង​រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី​ប្រគុំ​តន្រ្តី​មេត្រីភាព​បរិស្ថាន​ដើម្បី​បញ្ជ្រាប​ចំណេះ​ដឹង​បរិស្ថាន
សេចក្តីជូនដំណឹង ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 13 កក្កដា, 2017
ក្រសួង​បរិស្ថាន នឹង​រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី​ប្រគុំ​ត...

  ក្រសួង​បរិស្ថាន​នឹង​រៀបចំ​កម្ម​វិធី​ប្រគុំ​តន្រ្តី​មេត្រីភាព​បរិស្ថាន​ក្រោម​ប្រធាន​បទ “រួ​ម​គ្នា​ដើម្បី​មេត្រី​ភាព​បរិស្ថាន”នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែ...

ការចុះពិនិត្យវាយ តម្លៃចលនាប្រឡងប្រណាំងសាលាមេត្រីបរិស្ថាន
សេចក្តីជូនដំណឹង ថ្ងៃ ចន្ទ, 26 កញ្ញា, 2016
ការចុះពិនិត្យវាយ តម្លៃចលនាប្រឡងប្រណាំងសាលាមេត្រី

នាថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសៀមរាប បានចុះពិនិត្យវាយ តម្លៃចលនាប្រឡងប្រណាំងសាលាស្អាត ដែលមានសូចនាករណ៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបរិ...