សកម្មភាពមន្ទីរ តែសតែសតែស
សកម្មភាពមន្ទីរ ថ្ងៃ ចន្ទ, 6 ឧសភា, 2019
សកម្មភាពមន្ទីរ តែសតែសតែស

នៅរសៀលថ្ងៃចន្ទ ១៤កើត ខែមាឃ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ពស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្...