គំនូរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សមានអាយុកាលជាង៣០០០ឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញនៅតំបន់ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល
មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិសាត់ ថ្ងៃ ចន្ទ, 26 កុម្ភៈ, 2018
គំនូរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សមានអាយុកាលជាង៣០០០ឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញនៅតំបន់ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅកាន់កន្លែងគំនូរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សមានអាយុកាលជាង៣០០០ឆ្នាំនៅចំណុចក្រសាំង-កាណម តំបន់ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្តាល ស្ថិតនៅឃុំរក...

សុក្ខទុករបស់មន្រ្តីជាសុក្ខទុករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិសាត់ ថ្ងៃ អង្គារ, 27 កញ្ញា, 2016
សុក្ខទុករបស់មន្រ្តីជាសុក្ខទុករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ

នៅមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់ ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ មានការជួបជុំសំណេះសំណាល ជាមួយ មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្...