ប្រសិទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនសារទៅកាន់សាធារណជន
បទយកការណ៍ ថ្ងៃ សុក្រ, 16 កញ្ញា, 2016
ប្រសិទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនសារទៅកាន់សាធារណជន

«ប្រសិទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនសារទៅកាន់សាធារណជន»គឺជាប្រធានបទដែលបានលើកឡើងក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការរៀបចំបង្កើតបណ្តាញជនបង្គោលព័ត៌មានបរិស្ថាននៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក...

រមនីយដ្ឋានទេសចរណ៍ធម្មជាតិភ្នំពើងតានន់
បទយកការណ៍ ថ្ងៃ អង្គារ, 30 សីហា, 2016
រមនីយដ្ឋានទេសចរណ៍ធម្មជាតិភ្នំពើងតានន់

សម្រស់ទេសភាពរមនីយដ្ឋានទេសចរណ៍ធម្មជាតិភ្នំពើងតានន់ ដែលមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្ថិតក្នុងភូមិកោសម្ទេង ឃុំគោកដូង ស្រុកអង្គរជុំ ខេត្តសៀមរាប ដែលមានចំងាយប្រមាណជ...