លោកសេង និល ៖ ពីអ្នកប្រម៉ាញ់ក្លាយទៅជាអ្នកការពារសត្វព្រៃដ៏សកម្មម្នាក់
បទយកការណ៍ ថ្ងៃ អង្គារ, 4 កក្កដា, 2017
លោកសេង និល ៖ ពីអ្នកប្រម៉ាញ់ក្លាយ

មានអាយុ៣៣ឆ្នាំ លោក សេង និល គឺជាកសិករម្នាក់រស់នៅក្នុងតំបន់ ដាច់ស្រយាលមួយ មានទីតាំងស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​​អភិវឌ្ឍន៍ ឃុំប៉ាល់ហាល​​ ខេត្តព្រះវិហារ។ ទោះ​បី​ជ...