អនុក្រឹត្យ ​ស្តីពី ការបង្កើតដែនជម្រកសត្វព្រៃ “សំបូរ”
អនុក្រឹត្យ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 25 តុលា, 2018
អនុក្រឹត្យ ​ស្តីពី ការបង្កើតដែនជម្រកសត្វព្រៃ “សំបូរ”

ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​ សំបូរ ដែលមាន​ផ្ទៃ​ដី​សរុប​ចំនួន​ ៥០០៩៣​ ហិកតា​ត្រូវបានបង្កើតឡើង ស្ថិត​ក្នុងភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុក​សំបូរ​ ខេត្តក្រចេះ។

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតដែនជម្រកសត្វព្រៃ “ព្រែកប្រសព្វ”
អនុក្រឹត្យ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 25 តុលា, 2018
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការបង្កើតដែនជម្រកសត្វព្រៃ “ព្រែកប្រសព្វ”

ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​ ព្រែកប្រសព្វ​ ដែលមាន​ផ្ទៃ​ដី​សរុប​ចំនួន​ ១២៧៧០​ហិិកតា​ ស្ថិត​ក្នុងភូមិ​សាស្រ្ត​ស្រុកព្រែកប្រសព្វ​ និងស្រុក​សំបូរ​ ខេត្តក្រចេះ​ត្រូវប...

សម្រស់ធម្មជាតិដែលលាក់ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមា
អនុក្រឹត្យ ថ្ងៃ ចន្ទ, 8 មករា, 2018
សម្រស់ធម្មជាតិដែលលាក់ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមា

ដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមា​ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរៈសំណើក្រសួងបរិស្ថាន បង្កើត​ឡើង​នៅថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៦ ដើម្បីថែទាំងទីជម្រកសត្វព្រៃ និងរុក...