ឯកឧត្តម វ៉ាន់ មុនីនាថ អគ្គលេខាធិការរង និងជាប្រធានឧត្តមមន្រ្តីបរិស្ថានអាស៊ាន បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជា ដែលមានសមាសភាពមកពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិ និងអគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថាន ក្រសួងបរិស្ថាន ព្រមទាំងក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី២០ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលជីវៈចម្រុះអាស៊ាន ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅប្រទេសសឹង្ហបុរី។ លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះមានដូចខាងក្រោម៖
១. បានពិនិត្យសេចក្តីព្រាងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តបរិស្ថានអាស៊ាន និងផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារអភិរក្សធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះ ២០១៦-២០២៥ ដោយសមាជិកអាស៊ានបានឯកភាព ដាក់ផែនការការងារពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តបរិស្ថាននិងក្របខណ្ឌការងាររបស់ក្រុមការងារអាស៊ានតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ។
២. បានកត់សម្គាល់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ ការកែសម្រួលផែនការការងារឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៨ និងផែនការការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានជីវៈចម្រុះ។
៣. បានគាំទ្របេក្ខភាពឧទ្យានថ្មីចំនួនបួន របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ និងវៀតណាម សម្រាប់ក្លាយជាតំបន់ឧទ្យានបេតិកភណ្ឌអាស៊ាន ដើម្បីដាក់ជូនកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្រ្តីបរិស្ថានអាស៊ានលើកទី ២៩ សម្រេច។
៤. បានកត់សម្គាល់ឯកសារទស្សនទានសម្រាប់រៀបចំសន្នីសីទលើកទី៦ ស្តីពីតំបន់ឧទ្យានបេតិកភណ្ឌអាស៊ាន ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។
៥. បានកត់សម្គាល់វឌ្ឍនភាពស្តីពីនិរន្តរភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជីវៈចម្រុះអាស៊ាន និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្តីពីការកែសម្រួលស្ថាប័ន ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ និងគោលការណ៍ណែនាំប្រតិបត្តិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជីវៈចម្រុះអាស៊ាន។
៦. បានពិភាក្សាពីការត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី១៤ នៃសន្និសីទភាគីអនុសញ្ញាជីវៈចម្រុះ (CBD COP14) ដែលនឹងរៀបចំនៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ នៅប្រទេសអេស៊ីប និងសេចក្តីព្រាងប្រកាសរួមរបស់អាស៊ានសម្រាប់កិច្ចប្រជុំលើកទី១៤ នៃសន្និសីទភាគីអនុសញ្ញាជីវៈចម្រុះ៕

ព័ត៌មានបន្ថែម

អបអរសាទរ «ទិវាភពផែនដី » ២២ មេសា រួបរួមគ្នា ដើម្បីការពារផែនដីយើង
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 22 មេសា, 2021 អបអរសាទរ «ទិវាភពផែនដី » ២២ មេសា រួបរួមគ្នា ដើម្បីការពារផែនដីយើង
សូមអបអរសាទរទិវាភពផែនដី ២២ មេសា
ថ្ងៃ ពុធ, 21 មេសា, 2021 សូមអបអរសាទរទិវាភពផែនដី ២២ មេសា
មន្ត្រីនៃក្រសួងបរិស្ថានចំនួន៣៥៣នាក់ (ស្ត្រី ១២៩នាក់)បានមកចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់បង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដូសទី២ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១
ថ្ងៃ សៅរ៍, 17 មេសា, 2021 មន្ត្រីនៃក្រសួងបរិស្ថានចំនួន៣៥៣នាក់ (ស្ត្រី ១២៩នាក់)បានមកចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់បង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដូសទី២ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១