នាថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសៀមរាប បានចុះពិនិត្យវាយ តម្លៃចលនាប្រឡងប្រណាំងសាលាស្អាត ដែលមានសូចនាករណ៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យបរិស្ថាន និងទៅតាមប្រភេទសាលានិមួយៗដើម្បីជាមូលដ្ឋានសំរាប់ឈានដល់ការវាយតម្លៃថ្នាក់ជាតិនាថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ។ សាលាដែលបានដាក់ពាក្យប្រឡងប្រណាំងយកពានរង្វាន់សាលាស្តង់ដារស្អាតរួមមាន៖
១- សកលវិទ្យាល័យ ចំនួន ០១
២- វិទ្យាល័យ ចំនួន ០៣
៣- អនុវិទ្យាល័យ ចំនួន ០៤
៤- បឋមសិក្សា ចំនួន ០៩
៥- មតេយ្យ ចំនួន ០៣
ការងារចុះវាយតម្លៃតាមបណ្តាសាលារៀនខាងលើគឺមានការសហការចូលរួមពីមន្ទីរទេសចរណ៍ មន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡា សាលាខេត្តសៀមរាបផងដែរ៕

 

ព័ត៌មានបន្ថែម

សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងបរិស្ថាន ស្តីពីការកែសម្រួល និងបន្ថែមសមាសភាពក្រុមការងារដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងដាក់បញ្ចូលវិធានការអនាម័យ និងបរិស្ថាន ទៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិ នៃគោលនិយោបាយភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព
ថ្ងៃ សៅរ៍, 9 មករា, 2021 សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងបរិស្ថាន ស្តីពីការកែសម្រួល និងបន្ថែមសមាសភាពក្រុមការងារដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងដាក់បញ្ចូលវិធានការអនាម័យ និងបរិស្ថាន ទៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិ នៃគោលនិយោបាយភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព
សេចក្តី ជូនដំណឹងស្តីពី ទិវាអនាម័យបរិស្ថានជាតិ ២៣ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមប្រធានបទ«អនាម័យបរិស្ថានល្អ សុខភាពសហគមន៍ល្អ»
ថ្ងៃ សុក្រ, 20 វិច្ឆិកា, 2020 សេចក្តី ជូនដំណឹងស្តីពី ទិវាអនាម័យបរិស្ថានជាតិ ២៣ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមប្រធានបទ«អនាម័យបរិស្ថានល្អ សុខភាពសហគមន៍ល្អ»
លិខិតអនុញ្ញាតរបស់ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង អ៊ិនស៊ី ស៊ីមេន (CMIC) សម្រាប់ការប្រមូល និងកែឆ្នៃសំរាមឧស្សាហកម្ម ប្រកបដោយបរិស្ថាន (EcoCycle)
ថ្ងៃ អង្គារ, 27 តុលា, 2020 លិខិតអនុញ្ញាតរបស់ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង អ៊ិនស៊ី ស៊ីមេន (CMIC) សម្រាប់ការប្រមូល និងកែឆ្នៃសំរាមឧស្សាហកម្ម ប្រកបដោយបរិស្ថាន (EcoCycle)