នៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាន ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម វ៉ាន់ មុនីនាថ អគ្គនាយកគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្រ្ត និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា PEMSEA បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិលើកទី៣០ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ដែលមានការចូលរួមពីតំណាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រអាស៊ីបូព៌ា តំណាងស្ថាប័នដៃគូ និងលេខាធិការដ្ឋាន PEMSEA សរុប២២ រូប។ ជាលទ្ធផល អង្គប្រជុំបានពិភាក្សា និងអនុម័តលើការងារមួយចំនួន ដែលរួមមាន ១. ក្របខណ្ឌនិងផែនការតាមដាន និងវាយតម្លៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រអាស៊ីបូព៌ាឆ្នាំ២០២៣-២០២៧ ២.ការជ្រើសរើសនាយកប្រតិបត្តិរបស់ PEMSEA សម្រាប់អាណ្ណត្តថ្មី ឆ្នាំ២០២៤-២០២៦ ៣. យុទ្ធសាស្រ្តទ្រទ្រង់ដល់និរន្តរភាពនៃដំណើរការ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្មភាពលក្ខន្តិកៈអភិបាលកិច្ចរបស់ PEMSEA ៤.វឌ្ឍនភាពការងាររបស់គម្រោងថ្នាក់តំបន់និង ៥. លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ PEMSEA នៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិ និងតំបន់។

ព័ត៌មានបន្ថែម

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ាង សុផល្លែត៖ យុទ្ធនាការ «កម្ពុជាស្អាត ខ្មែរធ្វើបាន» ដាក់ចេញបន្ទាប់ពីកម្ពុជាយើងបានទប់ស្កាត់ ការពារការប្រើប្រាស់ និងបោះចោលថង់ប្លាស្ទិកបានច្រើនជាងការបោះចោល ទៅក្នុងទីសាធារណៈ ទទួលបានជោគជ័យរួចមកហើយ
ថ្ងៃ សុក្រ, 17 ឧសភា, 2024 ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ាង សុផល្លែត៖ យុទ្ធនាការ «កម្ពុជាស្អាត ខ្មែរធ្វើបាន» ដាក់ចេញបន្ទាប់ពីកម្ពុជាយើងបានទប់ស្កាត់ ការពារការប្រើប្រាស់ និងបោះចោលថង់ប្លាស្ទិកបានច្រើនជាងការបោះចោល ទៅក្នុងទីសាធារណៈ ទទួលបានជោគជ័យរួចមកហើយ
វេទិកាពិភពលោកស្តីពីសកម្មភាពអាកាសធាតុសាកល២០២៤ រៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអនាគតកម្ពុជា ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ថ្ងៃ សុក្រ, 17 ឧសភា, 2024 វេទិកាពិភពលោកស្តីពីសកម្មភាពអាកាសធាតុសាកល២០២៤ រៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអនាគតកម្ពុជា ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ប្រកាស ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីរដ្ឋបាលអេឡិចត្រូនិច (MoE EAdmin App)
ថ្ងៃ សុក្រ, 17 ឧសភា, 2024 ប្រកាស ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីរដ្ឋបាលអេឡិចត្រូនិច (MoE EAdmin App)