អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រ និងអគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថាន នៃក្រសួងបរិស្ថាន សហការជាមួយគណៈកម្មការសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិក នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (UN-ESCAP) និងកម្មវិធីបរិស្ថានសហប្រជាជាតិ (UNEP) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពី «ផែនការសកម្មភាពប្រព័ន្ធត្រជាក់នៅកម្ពុជា (Cambodia’s National Cooling Action Plan)» ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប៉ាក សុខារ៉ាវុត អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន។
នាឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ប៉ាក សុខារ៉ាវុត អនុរដ្ឋលេខាធិការ បានលើកឡើងថា កម្ពុជា ជាប្រទេសមួយដែលងាយរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងបានដាក់ការប្ដេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងនាមជាប្រទេសឈានមុខក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ឯកឧត្តមបន្តថា ជាក់ស្ដែង នាពេលនេះ កម្ពុជាបានរៀបចំ «ផែនការសកម្មភាពប្រព័ន្ធត្រជាក់នៅកម្ពុជា (Cambodia’s National Cooling Action Plan)» នេះឡើង ស្របទៅនឹង «របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពការចូលរួមចំណែករបស់ជាតិ ដើម្បីអនុវត្ដអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (Updated NDC)» ដែលបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្ត និងតម្រូវការសម្រាប់ទសវត្សរ៍បន្ទាប់ ដើម្បីធ្វើឱ្យសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យនៃសង្គមមួយដែលមានការបញ្ចេញកាបូនតិច មានភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។

ឯកឧត្តម បានផ្តល់ជាទស្សទានថា “កំណើនសីតុណ្ហភាព” គឺជាផលប៉ះពាល់មួយដ៏សំខាន់ក្នុងចំណោមផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ (UN Agencies) បានចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាប្រទេសមួយដែលងាយទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតបណ្ដាលមកពី កំណើនសីតុណ្ហភាព ក្នុងនោះ ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព នឹងជះផលអវិជ្ជមានទៅលើសុខភាពនិងផលិតភាពការងាររបស់ពលរដ្ឋ ដោយជាលទ្ធផល វានឹងជះផលអវិជ្ជមានទៅលើចរន្តសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដែលត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាស្មើនឹងជាងពាក់កណ្តាលនៃការបាត់បង់និងការខូចខាតទាំងមូលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ហេតុដូចនេះ ផែនការសកម្មភាពប្រព័ន្ធត្រជាក់នេះ គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជា៕

ព័ត៌មានបន្ថែម

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌានឹងចូលរួមចំណែកក្នុងយុទ្ធនាការ “ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំមិនប្រើថង់ប្លាស្ទិកទេ” 
ថ្ងៃ សុក្រ, 29 កញ្ញា, 2023 ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌានឹងចូលរួមចំណែកក្នុងយុទ្ធនាការ “ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំមិនប្រើថង់ប្លាស្ទិកទេ” 
សាមគ្គីភាពជាកម្លាំងចលករជំរុញឲ្យយុទ្ធនាការ កាត់បន្ថយថង់ប្លាស្ទិកទទួលបានជោគជ័យ
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 28 កញ្ញា, 2023 សាមគ្គីភាពជាកម្លាំងចលករជំរុញឲ្យយុទ្ធនាការ កាត់បន្ថយថង់ប្លាស្ទិកទទួលបានជោគជ័យ
H.E. Dr. Eang Sophalleth, Minister for the Ministry of Environment, has ended exclusive supplies for automatic monitoring equipment and liquid waste treatment facilities in factories.
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 28 កញ្ញា, 2023 H.E. Dr. Eang Sophalleth, Minister for the Ministry of Environment, has ended exclusive supplies for automatic monitoring equipment and liquid waste treatment facilities in factories.