លោក បណ្ឌិត Lee Chang Hoon ប្រធានប្រតិភូ KEI បាន ជម្រាបជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថា KEI គឺជាស្ថាប័នសិក្សាស្រាវជ្រាវ ផ្នែកបរិស្ថានធំជាងគេនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ហើយបច្ចុប្បន្ន KEI កំពុងគ្រោងនឹង ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ របស់ ខ្លួន បន្ថែម ជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋ និងស្ថាប័នសិក្សា ស្រាវជ្រាវដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់។ លោកបណ្ឌិតបានបន្តថា KEI ចាត់ទុកកម្ពុជា គឺជាដៃគូដ៏សំខាន់សម្រាប់ការពង្រីក កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ហើយរំពឹងថានឹងអាច ចូលរួមក្នុងការអនុវត្ត គម្រោងអាទិភាពនានាជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន ។ ជាការឆ្លើយតប ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី បានលើកឡើងថា ដោយសារ សុខសន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយរឹងមាំ និងកំណើន សេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ ដែលជា លទ្ធផលនៃមាគ៌ានយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលនយោបាយ ដ៏ត្រឹមត្រូវ ជាបន្តបន្ទាប់ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជាមាន ឱកាស ពេញលេញ ដើម្បីគិតគូរ ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបរិស្ថាន ជាអាទិ៍ បញ្ហាសំរាម សំណល់រឹង បញ្ហាទឹកកខ្វក់ បញ្ហាបំពុល បញ្ហាប្រែប្រួល អាកាសធាតុ ជាដើម។

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី បានគូសបញ្ជាក់ ជូន គណៈប្រតិភូ KEI អំពីគម្រោងអាទិភាពមួយចំនួន ដែល ក្រសួង បរិស្ថាន បាននិងកំពុងអនុវត្តជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ រួមមាន ការគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងទីប្រជុំជន ការរៀបចំ ទីលានទុកដាក់សំរាម ការរៀបចំប្រព័ន្ធ លូនិងទឹកកខ្វក់ទីប្រជុំជន ការរៀបចំ ទីក្រុង ឆ្លាតនិង ប្រកបដោយចីរភាព ការជំរុញការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាត និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ជាពិសេស ពាក់ព័ន្ធនឹង ការ វាយ តម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម។ សម្រាប់គម្រោងទាំងនេះ លោកប្រធានប្រតិភូ KEI បាន បញ្ជាក់ជូន ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី ថានឹងពិនិត្យលទ្ធភាពលើការប្រើប្រាស់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ (ODA) របស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ដើម្បី ចូលរួម ជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន ជាពិសេសលើគម្រោងគ្រប់គ្រងសំរាម សំណល់រឹងនិងរៀបចំ ទីលានសំរាម និងគម្រោង រៀបចំប្រព័ន្ធលូនិងទឹកកខ្វក់។

ព័ត៌មានបន្ថែម

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីជំហររបស់កម្ពុជាសម្រាប់សន្និសីទកំពូលរដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះ លើកទី១៥ (UNCBD COP-15)
ថ្ងៃ អង្គារ, 29 វិច្ឆិកា, 2022 សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីជំហររបស់កម្ពុជាសម្រាប់សន្និសីទកំពូលរដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះ លើកទី១៥ (UNCBD COP-15)
កិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការគ្រោងចំណូល និងចំណាយ ឆ្នាំ២០២៣” នៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាន
ថ្ងៃ ចន្ទ, 28 វិច្ឆិកា, 2022 កិច្ចប្រជុំស្តីពី “ការគ្រោងចំណូល និងចំណាយ ឆ្នាំ២០២៣” នៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាន
ក្រសួងបរិស្ថានបើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី«គ្រូបង្គោលសម្រាប់សមភាពយេនឌ័រក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ»
ថ្ងៃ ចន្ទ, 28 វិច្ឆិកា, 2022 ក្រសួងបរិស្ថានបើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី«គ្រូបង្គោលសម្រាប់សមភាពយេនឌ័រក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ»