កេសរកូលព្រៃភ្នំពេញ – Wild Orchid of Phnom Penh

កេសរកូលព្រៃភ្នំពេញផ្កាបាយដំណើបដីគឺជាប្រភេទកេសរកូលព្រៃមួយប្រភេទ មានឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្តថា “Eulophia graminea” មានប្រភពកំណើតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងដុះលូតលាស់នៅលើដីតាមតំបន់វាលទំនាប ជើងភ្នំ និងក្នុងព្រៃស្រោង។ កេសរកូលប្រភេទនេះមានផ្កាដុះចេញជាជួរត្រង់ឡើងទៅលើ ពណ៌ត្របែកព្រៃលាយស និងព័ទ្ធជុំវិញដោយត្របកស្លឹកពណ៌បៃតងខ្ចីឆ្នូតស្វាយ ហើយ ជាទូទៅ ចេញផ្កានៅអំឡុងខែតុលា។ បច្ចុប្បន្ន កេសរកូលនេះបាន នឹងកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងដីដីឡូត៍មួយចំនួនក្នុងរាជធានី ភ្នំពេញ៕

“Wild Orchid of Phnom Penh”, scientifically named “Eulophia graminea”, is originated in Southeast Asia. It grows in lowland, foothills and dense forests. This orchid has erect, linear-white flowers, surrounded by light green leaf sheaths, purple stripes, and usually flowers during October. Currently, this orchid has been present in some land lots in Phnom Penh.

 

ព័ត៌មានបន្ថែម

ជ្រូកពោន ឬជ្រូកព្រុល – Greater Hog Badger
ថ្ងៃ ពុធ, 29 ធ្នូ, 2021 ជ្រូកពោន ឬជ្រូកព្រុល – Greater Hog Badger
អកត្រីក្បាលប្រផេះ – Grey-headed fish eagle
ថ្ងៃ អង្គារ, 28 ធ្នូ, 2021 អកត្រីក្បាលប្រផេះ – Grey-headed fish eagle
ស្វាអង្កត់ – Stump-tailed macaques
ថ្ងៃ ចន្ទ, 27 ធ្នូ, 2021 ស្វាអង្កត់ – Stump-tailed macaques