នៅក្នុងបទបង្ហាញ និង ការចែករំលែកចំណេះដឹងក្រោមប្រធានបទ «ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន»ឯកឧត្តម សូ ខនឬទ្ធីគុណ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន បានគូសបញ្ជាក់ថា អ្នកគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំ ត្រូវមានជំនាញ៣គឺ ជំនាញបច្ចេកទេស(ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ) ជំនាញមនុស្ស(សមត្ថភាពយល់ដឹងពីមនុស្ស)និងជំនាញប្រើគំនិត(ចេះវិភាគ ថ្លឹងថ្លែងរកហេតុផល ផ្តល់នូវការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ)។ ឯកឧត្តមបានបន្តថា ធាតុផ្សំនៃស្ថាប័នមួយចាំបាច់ត្រូវមាន ទស្សនវិស័យ បេសកម្ម តួនាទីភារកិច្ច និងរចនាសម្ពន្ធ័គ្រប់គ្រង។

គួរបញ្ជាក់ថា ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រោមការដឹកនាំ និងផ្តួចផ្តើមរបស់ឯកឧត្ដម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និងពង្រឹង សមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការតាំងពីឆ្នាំ២០១៤ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។ ទន្ទឹមនឹងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេស ដល់មន្ត្រីរាជការជាបន្តបន្ទាប់ឥតឈប់ឈរនេះ ក៏ក្រសួងបាននឹងបន្តរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត ដើម្បីពង្រឹង សមត្ថភាពដល់មន្ត្រីរាជការ ជាពិសេសមន្ត្រីវ័យក្មេង និងឆ្លើយតបនឹងការអនុវត្តការងារជំនាញឱ្យកាន់តែមាន ប្រសិទ្ធភាព ប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ និងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំ។

ព័ត៌មានបន្ថែម

អនាម័យបរិស្ថានស្អាតគឺផ្តើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នា
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 20 មករា, 2022 អនាម័យបរិស្ថានស្អាតគឺផ្តើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នា
ខ្លាឃ្មុំធំបង្ហាញខ្លួនក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិកម្ពុជា
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 20 មករា, 2022 ខ្លាឃ្មុំធំបង្ហាញខ្លួនក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិកម្ពុជា
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់៖ សង្គមកម្ពុជាជាសង្គមមួយដែលសាសនាណាក៏អាចលូតលាស់បាន និងទទួលយកបានគ្រប់ជាតិសាសនា
ថ្ងៃ ពុធ, 19 មករា, 2022 ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់៖ សង្គមកម្ពុជាជាសង្គមមួយដែលសាសនាណាក៏អាចលូតលាស់បាន និងទទួលយកបានគ្រប់ជាតិសាសនា