លើកស្ទួយជីវភាពប្រជាសហគមន៍ស្រែធំម្លឹង តាមរយៈការដាំបន្លែ និងចិញ្ចឹមសត្វ

ដោយមានការគាំទ្រពីគម្រោង BBCC ក៏បានបង្កើតជាគម្រោងលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជនក្នុងសហគមន៍តាមរយៈការដាំបន្លែ និងចិញ្ចឹមសត្វ។ បន្លែដែលប្រជាសហគមន៍ស្រែធំម្លឹងដាំមានដូចជា៖ ននោង ត្រឡាច ល្ពៅ ត្រប់ ស្ពៃ និងត្រកួនជាដើម។ ចំណែកឯសត្វវិញ ភាគច្រើនអ្នកភូមិសហគមន៍ស្រែធំម្លឹងចិញ្ចឹមជ្រូក។តាមរយៈការអនុវត្តគម្រោងលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាសហគមន៍ស្រែធំម្លឹង តាមរយៈការដាំបន្លែ និងចិញ្ចឹមសត្វនេះ លោក សុភក្ត្រ ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគីរី បានឲ្យដឹងថា សហគមន៍ស្រែធំម្លឹង ជាសហគមន៍មួយ ក្នុងចំណោម២១សហគមន៍ ដែលមានការគាំទ្រដោយគម្រោង BBCC ហើយនៅក្នុងនោះ គម្រោងបានជួយទៅលើកម្មវិធីជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរ។

សូមអញ្ចើញទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

 

ព័ត៌មានបន្ថែម

យុទ្ធនាការអន្ទាក់សូន្យដើម្បីកុំសូន្យសត្វព្រៃ
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 28 កក្កដា, 2022 យុទ្ធនាការអន្ទាក់សូន្យដើម្បីកុំសូន្យសត្វព្រៃ
បរិស្ថានដើម្បីអនាគតយើង “ភ្នំទទុង”-Environment for Our Future
ថ្ងៃ ចន្ទ, 7 មិថុនា, 2021 បរិស្ថានដើម្បីអនាគតយើង “ភ្នំទទុង”-Environment for Our Future
បទបង្ហាញស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ វគ្គទី២ “Presentation on Climate Change, part 2”
ថ្ងៃ ចន្ទ, 7 មិថុនា, 2021 បទបង្ហាញស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ វគ្គទី២ “Presentation on Climate Change, part 2”