ប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន ក្នុងបទសម្ភាសន៍ស្តីពី«បញ្ហាប្លាស្ទិក»

សូមជម្រាបសួរ! ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ ដើម្បីលើកជូនប្រិយមិត្ត និងបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ នូវបញ្ហាសំណល់ប្លាស្ទិក។
សំណល់ប្លាស្ទិក គឺជាបញ្ហាសកល ហើយជាបញ្ហាមួយដែលមនុស្សលោកយើងទាំងអស់គ្នា មិនថានៅប្រទេសណាទេ គឺយើងបានជួបប្រទះនូវបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នាទូទាំងសកលលោកតែម្តង។ បញ្ហានេះ បើសិនជាយើងមិនខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយចាប់ពីពេលនេះទៅទេ គឺយើងនឹងបន្សល់ តទៅជំនាន់ក្រោយទៀត។ ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងលើកយកបញ្ហានេះមកជជែកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសកម្ពុជា។

យើងចាត់ទុកថាបញ្ហាសំណល់ប្លាស្ទិកនៅកម្ពុជា គឺជាបញ្ហារួមរបស់យើង ក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងទីប្រជុំជន ។នៅក្នុងដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហានេះ គឺយើងបានរៀបចំមុំមួយធំ គឺក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយបញ្ហាប្លាស្ទិក។ មុំមួយទៀតនោះគឺ យើងបានរៀបចំច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ បូកផ្សំនឹងស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះ។ ហើយចំពោះមុំមួយទៀតនេះ គឺទាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រជាក់ស្តែងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។នៅកម្ពុជាយើង ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះ គឺយើងបានចាប់ផ្តើមផ្ទេរនូវការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាមនេះ ជូនទៅដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ តាមយន្តការមួយដែលយើងហៅថា ភូមិ ឃុំ សង្កាត់មានសុវត្ថិភាព។ ភូមិ ឃុំ សង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនេះ យើងចាត់ទុកថាជាយន្តការសំខាន់បំផុតក្នុង ការដោះស្រាយបញ្ហាសំណល់រឹងនៅតាមទីប្រជុំជន និងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ភូមិ ឃុំ សង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនេះ យើងបានផ្ទេរភារកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងជូនទៅដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ដើម្បីលោករៀបចំសេវា និងវិធីនៃការសម្អាតក្រុងរបស់ខ្លួន ទីប្រជុំជនស្រុករបស់ខ្លួន ទីប្រជុំឃុំរបស់ខ្លួន រៀងៗខ្លួន។

ខ្ញុំជឿថា យើងធ្វើបាន ! ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ នឹងចូលរួមជាមួយនឹងចលនាកាត់បន្ថយសំណល់ប្លាស្ទិកនេះនៅកម្ពុជា។ យើងនឹងចូលរួមជាមួយសហគមន៍ ប្រជាជាតិទាំងអស់ ដើម្បីកាត់បន្ថយសំណល់ប្លាស្ទិក ជារួម និងលើសកលលោកតែម្តង។

ខ្ញុំជឿជាក់ នូវការរស់នៅស្អាត ភូមិឋានស្អាត សុខភាពល្អ ជីវិតរីករាយ និងអនាគតរុងរឿង សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា។ សូមអរគុណ!

ព័ត៌មានបន្ថែម

បណ័្ណផ្សព្វផ្សាយពីប្លាស្ទិក(Poster)
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 3 មិថុនា, 2021 បណ័្ណផ្សព្វផ្សាយពីប្លាស្ទិក(Poster)