នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ មន្រ្តីឧទ្យានុរក្សនៃតំបន់ការពារទេសភាពអាងត្រពាំងថ្ម តំបន់ការពារទេសភាពបន្ទាយឆ្មារ និងតំបន់ការពារទេសភាពរនាមដូនសំ សហការជាមួយអង្គការWCS បានចុះល្បាតដល់ចំណុចត្រពាំងទទឹងថ្ងៃ និងចំណុចត្រពាំងចកតូច និងបានចុះកំណត់ចំណុចនិយាមការនៃទីតាំងដីតាមជើងភ្នំដែលប្រជាពលរដ្ឋបានអាស្រ័យផល។

ព័ត៌មានបន្ថែម

មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែង
ថ្ងៃ សៅរ៍, 20 មិនា, 2021 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែង
មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 18 មិនា, 2021 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
ថ្ងៃ អង្គារ, 16 មិនា, 2021 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ