នៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាន ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម វ៉ាន់ មុនីនាថ អគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្ទាល់ និងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ស្តីពី “លើកកម្ពស់វិស័យដឹកជញ្ជូនបៃតងនៅកម្ពុជា” ជាមួយលោកស្រី Karolien Casaer-Diez នាយកវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍បៃតងសកល (GGGI) តំណាងប្រចាំកម្ពុជា។ តាមរបាយការណ៍សិក្សាវាយតម្លៃលើផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន និងសង្គមទៅលើការប្រប្រាស់ម៉ូតូអគ្គិសនីបានបង្ហាញថា កម្ពុជាអាចចំណេញថវិកា និងកាត់បន្ថយការបំពុលបាននៅទីក្រុង ក៏ដូចជាទីប្រជុំជនពីការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនី។ ទន្ទឹមនឹងនេះ អង្គប្រជុំបានសន្និដ្ឋាននិងផ្តល់ជាអនុសាសន៍ថា កម្ពុជាក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលវែង គួរតែមានការរៀបចំកម្មវិធីគោលនយោបាយ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ស្តង់ដារជាតិ ការគ្រប់គ្រងសំណល់អាគុយ ជំនឿទុកចិត្តអតិថិជន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេវាកម្ម និងយន្តការហិរញ្ញវត្ថុ។

ព័ត៌មានបន្ថែម

ថ្ងៃទី១នៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩៖ មន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានចំនួន ២០០នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់
ថ្ងៃ សុក្រ, 2 មេសា, 2021 ថ្ងៃទី១នៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩៖ មន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានចំនួន ២០០នាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់
ក្រសួងបរិស្ថាន បើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទ
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 1 មេសា, 2021 ក្រសួងបរិស្ថាន បើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការក្រោមឱវាទ
កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិលើកទី២៦ នៃក្រុមប្រឹក្សាអង្គការអន្តរជាតិភាពជាដៃគូក្នុងការគ្រប់គ្រង បរិស្ថានសមុទ្រនៅអាស៊ីបូព៌ា (PEMSEA)
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 1 មេសា, 2021 កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិលើកទី២៦ នៃក្រុមប្រឹក្សាអង្គការអន្តរជាតិភាពជាដៃគូក្នុងការគ្រប់គ្រង បរិស្ថានសមុទ្រនៅអាស៊ីបូព៌ា (PEMSEA)