ថ្ងៃទី១៥-១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ មន្ត្រីប្រចាំស្នាក់ការដំរីបូតចំនួន ចុះល្បាតចំណុចជាំធ្លក ថ្មជញ្ជាំង រកឃើញរណាយន្តចំនួន០២គ្រឿង (ខូច០១គ្រឿង) និងអន្ទាក់ហ្វាំងកង់ចំនួន ១០ខ្សែ យកមករក្សាទុកនៅស្នាក់ការដំរីបូត៕

ព័ត៌មានបន្ថែម

មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែង
ថ្ងៃ សៅរ៍, 20 មិនា, 2021 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែង
មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ថ្ងៃ សៅរ៍, 20 មិនា, 2021 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 18 មិនា, 2021 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ