នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ នៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាន លោកជំទាវ ម៉ុម ថានី ពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពការងារ និងលើកទិសដៅការងារអនុវត្តបន្ត ដោយមាន ការចូលរួមពី ឯកឧត្តម រ័ត្ន វិរៈ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន និងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋាន សរុប៣០ នាក់។ លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ មានដូចខាងក្រោម៖

១. នាយកដ្ឋានជំនាញត្រូវរៀបចំព័ត៌មាន និងទិន្នន័យឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

២. រៀបចំលេខាធិការដ្ឋានបណ្តាញសហគមន៍ថ្នាក់ជាតិ

៣. រៀបចំបង្កើតក្រុមការងារសហគមន៍ ដើម្បីត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍លើការងារលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍

៤. រៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សា ដើម្បីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍ ដែលគាំទ្រថវិកាដោយរាជរដ្ឋាភិបាល

៥. ពិភាក្សាជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការផ្លាស់ពីការទិញសត្វផ្តល់ឱ្យសហគមន៍ប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋផ ទៅជាបង្គន់អានាម័យ និងស្អាត។

ព័ត៌មានបន្ថែម

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការអនុវត្តវិធីសាស្រ្ត TEST និងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃវិស័យឧស្សាហកម្ម
ថ្ងៃ សៅរ៍, 27 កុម្ភៈ, 2021 កិច្ចប្រជុំស្តីពីការអនុវត្តវិធីសាស្រ្ត TEST និងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃវិស័យឧស្សាហកម្ម
តំបន់រ៉ាមសារខេត្តស្ទឹងត្រែង
ថ្ងៃ សៅរ៍, 27 កុម្ភៈ, 2021 តំបន់រ៉ាមសារខេត្តស្ទឹងត្រែង
កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពគម្រោង JCM-REDD+
ថ្ងៃ សៅរ៍, 27 កុម្ភៈ, 2021 កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពគម្រោង JCM-REDD+