នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទ និងថ្ងៃអង្គារ ទី៧-៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវ ចាន់ សុម៉ាលី អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជាមន្រ្តីបង្គោលថ្នាក់ជាតិនៃវេទិកា វិទ្យាសាស្រ្ត-នយោបាយអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីជីវៈចម្រុះ និង សេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី (IPBES) បានដឹកនាំក្រុមការងារក្រសួងបរិស្ថាន (GSSD, GDANCP, GDLC) និងអ្នកជំនាញមកពីក្រសួងកសិកម្ម និងសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ Online លើកទី៤ស្តីពី “វេទិកាកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់វេទិកាវិទ្យាសាស្ត្រ-នយោបាយអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីជីវៈចម្រុះ និងសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី”។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំគឺដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នក្នុងការជំរុញឱ្យមានការ បង្កើតវេទិកា ឬបណ្តាញថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់តំបន់ស្តីពី IPBES ។ កិច្ចប្រជុំនេះបានរៀបចំឡើងដោយលេខាធិការដ្ឋាន IPBES ដែលមានការចូលរួមពីតំណាងជនបង្គោលថ្នាក់ជាតិ IPBES ពីប្រទេសនានាជាសមាជិក អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ និង UNEP-WCMC, UNDP សរុបប្រមាណជាង ១៣០ រូប។

លទ្ធផលនៃថ្ងៃទី១ អង្គប្រជុំបានចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ពីភាពជោគជ័យនៃវេទិកា ថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសមួយចំនួនរួមមាន Grenada, Brazil, Cameroon និង Switzerland និងបង្កើនការយល់ដឹងពីទំនាក់ទំនងរវាងវេទិកា ឬបណ្តាញថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់តំបន់ជាមួយ IPBES និងសារៈប្រយោជន៍ដែលអាចទទួលបានពីការចូលរួមចំណែកជាមួយការងាររបស់ IPBES ព្រមទាំងការណែនាំ ពីគោលការណ៍ក្នុងការ បង្កើតវេទិកា ឬបណ្តាញថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់តំបន់ សម្រាប់ការងារជីវៈចម្រុះថ្នាក់ជាតិ ដែលកម្ពុជាអាចជ្រើសរើសទម្រង់ណាដែលល្អជាគំរូសម្រាប់ការអនុវត្តនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខផងដែរ។ លទ្ធផលនៃថ្ងៃទី២ កិច្ចប្រជុំបានការបែងចែកជា២ក្រុម ដើម្បី ចែករំលែកចំណេះដឹង ពិភាក្សា និងផ្លាស់ប្តូរ បទពិសោធន៍ ពី ១).ការបង្កើតវេទិកា ឬបណ្តាញថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់តំបន់ និង ២).សកម្មភាពនានាដែលបានអនុវត្តដោយ វេទិកា ឬបណ្តាញទាំងនោះ។ លទ្ធផលជារួម អ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងអស់មិនត្រឹមតែបានទទួលនូវចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ពីប្រទេសនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយតម្លៃជីវៈចម្រុះ និងសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏បានផ្តល់ឱកាសដល់ក្រុមអ្នកជំនាញថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងស្វែងយល់ពី វិធីសាស្រ្ត និងដំណើរការនៃ IPBES ដើម្បីត្រៀមរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃសេវាកម្មជីវៈចម្រុះ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅកម្ពុជា៕

ព័ត៌មានបន្ថែម

ក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថាន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១
ថ្ងៃ អង្គារ, 12 តុលា, 2021 ក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថាន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១
កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ “High Level Segment – Leader’s Submit and Ministerial Segment Plenary” នៃសន្និសីទកំពូលរដ្ឋជាភាគីលើកទី១៥ នៃអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះ (CBD-COP 15) តាមរយៈប្រព័ន្ធរូបភាព និងសំឡេង ( អនឡាញ)
ថ្ងៃ អង្គារ, 12 តុលា, 2021 កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ “High Level Segment – Leader’s Submit and Ministerial Segment Plenary” នៃសន្និសីទកំពូលរដ្ឋជាភាគីលើកទី១៥ នៃអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះ (CBD-COP 15) តាមរយៈប្រព័ន្ធរូបភាព និងសំឡេង ( អនឡាញ)
ចកវ៉កកម្ពុជា ឬចកវ៉កភ្នំក្រវាញ Cambodian Laughingthrush (Garrulax ferrarius)
ថ្ងៃ ចន្ទ, 11 តុលា, 2021 ចកវ៉កកម្ពុជា ឬចកវ៉កភ្នំក្រវាញ Cambodian Laughingthrush (Garrulax ferrarius)