នៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារគម្រោង WB-CSLEP បានជជែកគ្នាជាមួយទីប្រឹក្សា WB និងក្រុមការងារអគ្គនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋាន ដែលទទួលបាន លទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

– ជំរុញការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាផ្នែកច្រវ៉ាក់តម្លៃអនុផលព្រៃឈើ និងអ្នកសម្របសម្រួលសហគមន៍ថ្នាក់ខេត្តឱ្យបានលឿន

– ជ្រើសរើសយក ការចិញ្ចឹមគ្រុំជំពុះទា ការចិញ្ចឹមក្តាមថ្ម ការដាំក្រវាញ ការដាំស្តាព្រៃឡើងវិញនូវឈើអាកាស្យា និងផលិតផលទឹកឃ្មុំ ក្នុងការជួយជំរុញច្រវ៉ាក់តម្លៃផលិតផលឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព

– ធ្វើការសិក្សាលក្ខណៈជីវសាស្ត្រ និងផលិតកម្មគ្រុំជំពុះទា នៅសហគមន៍ការពារធម្មជាតិ នៅខេត្តកោះកុង

– សាកល្បងការចិញ្ចឹមក្តាមថ្មនៅសហគមន៍បឹងកាឆាង ខេត្តកោះកុង យកបទពិសោធន៍ពីក្រុមហ៊ុនចិញ្ចឹមក្តាមថ្មដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ

– សាកល្បងដាំអាកាស្សាដោយសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ និងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ និងកំពង់ធំ។ នេះជាការដាំដើមឈើចម្រុះ (អាកាស្យា) ជាមួយដំណាំ ឧទាហរណ៍ៈ អាកាស្យា ជាមួយដំឡូងមី ឬដំណាំផ្សេងទៀត នៅឆ្នាំទី១-៣ បន្ទាប់ចម្រុះជាមួយសត្វ

– សាកល្បងដាំក្រវាញ នៅពោធិសាត់ និងបាត់ដំបង

– ជ្រើសរើសសហគមន៍ក្នុងខេត្តគោលដៅទាំង ៧ របស់គម្រោង

គម្រោងនឹងសហការជាមួយ FAO UNIDO CAMAGRA និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀត ក្នុងការអនុវត្តការងារទាំងអស់ខាងលើនេះ។

ព័ត៌មានបន្ថែម

ក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថាន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១
ថ្ងៃ អង្គារ, 12 តុលា, 2021 ក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត ឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថាន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១
កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ “High Level Segment – Leader’s Submit and Ministerial Segment Plenary” នៃសន្និសីទកំពូលរដ្ឋជាភាគីលើកទី១៥ នៃអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះ (CBD-COP 15) តាមរយៈប្រព័ន្ធរូបភាព និងសំឡេង ( អនឡាញ)
ថ្ងៃ អង្គារ, 12 តុលា, 2021 កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ “High Level Segment – Leader’s Submit and Ministerial Segment Plenary” នៃសន្និសីទកំពូលរដ្ឋជាភាគីលើកទី១៥ នៃអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវៈចម្រុះ (CBD-COP 15) តាមរយៈប្រព័ន្ធរូបភាព និងសំឡេង ( អនឡាញ)
ចកវ៉កកម្ពុជា ឬចកវ៉កភ្នំក្រវាញ Cambodian Laughingthrush (Garrulax ferrarius)
ថ្ងៃ ចន្ទ, 11 តុលា, 2021 ចកវ៉កកម្ពុជា ឬចកវ៉កភ្នំក្រវាញ Cambodian Laughingthrush (Garrulax ferrarius)