ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ មន្ត្រីឧទ្យាននុរក្សតំបន់ការពារទេសភាពបន្ទាយឆ្មារ បាននាំគ្នាបិទទប់ទឹកជំនន់មិនឱ្យហូរចូលភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ៕

ព័ត៌មានបន្ថែម

មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
ថ្ងៃ ចន្ទ, 19 តុលា, 2020 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
ថ្ងៃ អាទិត្យ, 18 តុលា, 2020 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដឧត្ដរមានជ័យ
ថ្ងៃ អាទិត្យ, 18 តុលា, 2020 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដឧត្ដរមានជ័យ