ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ មន្ត្រីឧទ្យាននុរក្សតំបន់ការពារទេសភាពបន្ទាយឆ្មារ បាននាំគ្នាបិទទប់ទឹកជំនន់មិនឱ្យហូរចូលភូមិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ៕

ព័ត៌មានបន្ថែម

បរិស្ថានខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 21 មករា, 2021 បរិស្ថានខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្វាយរៀង
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 21 មករា, 2021 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្វាយរៀង
មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
ថ្ងៃ ពុធ, 20 មករា, 2021 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ