ថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ មន្ត្រីឧទ្យាននុរក្សតំបន់ការពារភ្នំព្រះ-ភ្នំវែង និងប្រជាជនមកពីភូមិ បានយកពស់ថ្លាន់ទម្ងន់៥គីឡូ មកព្រលែងនៅតំបន់ភ្នំព្រះ-ភ្នំវែង។ ចំណែក មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សតំបន់ការពារទេសភាពបន្ទាយឆ្មារ បានចូលរួមព្រលែងពស់ថ្លាន់០២ក្បាល ទម្ងន់២៣គីឡូ ជាមួយលោកអនុប្រធានការិយាល័យកសិកម្មធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានមកព្រលែងនៅភ្នំព្រះ៕

ព័ត៌មានបន្ថែម

មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
ថ្ងៃ អង្គារ, 19 មករា, 2021 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
ថ្ងៃ អង្គារ, 19 មករា, 2021 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
ថ្ងៃ ចន្ទ, 11 មករា, 2021 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ