នៅថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ លោក យ៉ោក យឿម ប្រធានការិយាល័យគាំពារ និងសហការីការិយាល័យចំណេះដឹង និងព័ត៌មាន មន្ទីរបរិស្ថាន បានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមការងាររបស់អង្គការ GRET ស្តីពី ការអនាម័យ និងការគ្រប់គ្រងសំណល់ ក្នុងក្រុងសិរីសោភ័ណ និងស្រុកមង្គលបូរី នៅមន្ទីរបរិស្ថាន ដែលមានគម្រោងចំនួន២ គឺគម្រោងប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកកខ្វក់ និងទីលានចាក់សំរាម ក្រោមជំនួយ ADB។

ដោយឡែក មន្ត្រីឧទ្យាននុរក្សនៅភ្នំព្រះ បានចុះល្បាតចាប់ពីជំនាប់ស្លក្រាម ផ្លូវទៅតាសៀវ រហូតដល់ផ្លូវអាសុខ ដោយមិនមានបទល្មើសអ្វីទេ៕

ព័ត៌មានបន្ថែម

មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
ថ្ងៃ ចន្ទ, 19 តុលា, 2020 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ថ្ងៃ អាទិត្យ, 18 តុលា, 2020 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
ថ្ងៃ អាទិត្យ, 18 តុលា, 2020 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ