មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សប្រចាំតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ ភ្នំព្រះ-ភ្នំវែង តំបន់ការពារទេសភាពបន្ទាយឆ្មារ និងតំបន់ការពារនទេសភាពអាងត្រពាំងថ្ម ស្ថិតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បាននិងកំធ្វើការល្បាតជាប្រចាំ ដោយមានទាំងការល្បាតនៅពេលយប់ផងដែរ ដើម្បីឃ្លាំចាំមើល និងស្កាត់បទល្មើសដែលអាចកើតមាន។

ព័ត៌មានបន្ថែម

មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
ថ្ងៃ ចន្ទ, 19 តុលា, 2020 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ថ្ងៃ អាទិត្យ, 18 តុលា, 2020 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ
ថ្ងៃ អាទិត្យ, 18 តុលា, 2020 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ដព្រះវិហារ