នៅថ្ងៃទី៨ និង ទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នៅការិយាល័យ​ធនាគារពិភពលោក ក្រុមការងារ ធនាគារពិភពលោក សហការជាមួយក្រុមការងារអនុវត្តគម្រោង បានជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីផែនការសម្មភាពសម្រាប់សមាសភាគនានា និងផែនការសកម្មភាពលទ្ធកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រើប្រាស់ថវិកាGEF និងIDA សម្រាប់ការអនុវត្តសកម្មភាពនានាក្នុងគម្រោងនិរន្តរភាពតំបន់ទេសភាព និងទេសចរណ៍ធម្មជាតិកម្ពុជា។ កិច្ចពិភាក្សាបានផ្តោតជាសំខាន់លើ
១) ការចាប់ផ្តើមជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាទៅតាមជំនាញនីមួយៗមានជាអាទិ៍៖ ទីប្រឹក្សាអន្តរជាតិសម្របសម្រួលរួម ទីប្រឹក្សាសម្រាប់ផែនការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិ ទីប្រឹក្សាសម្រាប់ស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ជីវៈចម្រុះ GIS អ្នកសម្របសម្រួល ទីប្រឹក្សាសម្រាប់រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនៃការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ ទីប្រឹក្សាផ្នែកលទ្ធកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ
២) ពិនិត្យលើផែនការសកម្មភាពរបស់សមាសភាគនីមួយៗនៃគម្រោង ពិនិត្យ កែសម្រួល និងផ្តល់ធាតុចូលបន្ថែមលើផែនការលទ្ធកម្ម បង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពការងារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងពិភាក្សាអំពីការផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសពីអង្គការUNDP សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោង
៣)ផែនការសកម្មភាព និងថវិកា សម្រាប់ការកំណត់និងបែងចែកតំបន់គ្រប់គ្រងនៃតំបន់ការពារធម្មជាតិ ចំនួន៦តំបន់ការពារ (zonation)
៤)ការរៀបចំបង្កើត CEMIS (CEMIS establishment) ការបង្កើតប្រព័ន្ធគាំទ្រការសម្រេចចិត្ត (Decision support tool) ការជួយគាំទ្របច្ចេកទេសពីដៃគូពាក់ព័ន្ធដូចជា GPL, FAO, Servier Mekong, UNDP។
៥)ផែនការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលើការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ធម្មជាតិ និងការរៀបចំគោលការណ៍និងប្រកាសផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ធម្មជាតិ សម្រាប់សមាសភាគផ្នែកជំរុញការអភិឌ្ឍទេសចរណ៍ធម្មជាតិ។

សូមបញ្ចាក់ថា កិច្ចពិភាក្សាប្រព្រឹត្តទៅក្រោមវត្តមាន ឯកឧត្តម ខៀវ បូរិន អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងជានាយកគម្រោង ជាតំណាងឯកឧត្តម សៅ សុភាព រដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោង បានដឹកនាំក្រុមការងាររួមមានលោក ឃិន ម៉េងឃាង ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង លោកប្រធានទទួលបន្ទុកសមាសភាគនីមួយៗនៃគម្រោង មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ តំណាងអង្គការUNDP ក្រុមការងារធនាគារពិភពលោក និងសហការីជាច្រើននាក់៕

ព័ត៌មានបន្ថែម

អបអរសាទរ «ទិវាភពផែនដី » ២២ មេសា រួបរួមគ្នា ដើម្បីការពារផែនដីយើង
ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 22 មេសា, 2021 អបអរសាទរ «ទិវាភពផែនដី » ២២ មេសា រួបរួមគ្នា ដើម្បីការពារផែនដីយើង
សូមអបអរសាទរទិវាភពផែនដី ២២ មេសា
ថ្ងៃ ពុធ, 21 មេសា, 2021 សូមអបអរសាទរទិវាភពផែនដី ២២ មេសា
មន្ត្រីនៃក្រសួងបរិស្ថានចំនួន៣៥៣នាក់ (ស្ត្រី ១២៩នាក់)បានមកចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់បង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដូសទី២ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១
ថ្ងៃ សៅរ៍, 17 មេសា, 2021 មន្ត្រីនៃក្រសួងបរិស្ថានចំនួន៣៥៣នាក់ (ស្ត្រី ១២៩នាក់)បានមកចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់បង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដូសទី២ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១