នៅថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ បរិស្ថានខេត្តកោះកុង សហការជាមួយមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី ខេត្តកោះកុង នឹងគម្រោងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះក្រោយជំនួយឥតសំណងរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានដំណើរការបិផ្សាយជាសាធារណៈនូវឯក សារវិនិច្ឆ័យ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ម្ចាស់ក្បាលដី ឬអ្នកកាន់កាប់ដី និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាមកចូលរួម ពិនិត្យ មើលឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យ (ប្លង់សុរិយោដី និងបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដី) នៅតំបន់ស្នូលមានផ្ទៃដីទំហំសរុប ១.៥៩៦,០៨ ហិកតា ចំនួន ៥ក្បាលដី និងតំបន់អភិរក្ស មានផ្ទៃដីទំហំ ៤៧.៩៣,៤៣ ហិកតា ចំនួន ៨ក្បាលដី ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លេខក្បាលដី ទំហំ ឈ្មោះ និងប្រភេទទ្រព្យ។ ម្ចាស់ក្បាលដី អ្នកកាន់កាប់ដី អ្នកពាក់ព័ន្ធ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ត្រូវប្តឹងជំទាស់តវ៉ា ឬអាចសុំធ្វើការកែប្រែចូលមកគណៈកម្មការនៅនឹងកន្លែងបិទផ្សាយ។ បញ្ជាក់ ការបិទផ្សាយជាសាធារណៈនូវឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យមានរយៈពេល ១៥ថ្ងៃ។

ព័ត៌មានបន្ថែម

កម្មវិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី តួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្នុងការចូលរួមគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិ
ថ្ងៃ ពុធ, 25 វិច្ឆិកា, 2020 កម្មវិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី តួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្នុងការចូលរួមគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិ
កិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្ដីពី ការវាយតម្លៃសេវាកម្មអេកូឡូស៊ី​នៅកម្ពុជា
ថ្ងៃ ពុធ, 25 វិច្ឆិកា, 2020 កិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្ដីពី ការវាយតម្លៃសេវាកម្មអេកូឡូស៊ី​នៅកម្ពុជា
ពិធីចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តន៍ «គម្រោងទប់ស្កាត់នឹងសំណល់ប្លាស្ទិកក្នុងសមុទ្រនៅកម្ពុជា»
ថ្ងៃ ពុធ, 25 វិច្ឆិកា, 2020 ពិធីចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តន៍ «គម្រោងទប់ស្កាត់នឹងសំណល់ប្លាស្ទិកក្នុងសមុទ្រនៅកម្ពុជា»