នៅថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ បរិស្ថានខេត្តកោះកុង សហការជាមួយមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី ខេត្តកោះកុង នឹងគម្រោងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះក្រោយជំនួយឥតសំណងរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានដំណើរការបិផ្សាយជាសាធារណៈនូវឯក សារវិនិច្ឆ័យ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ម្ចាស់ក្បាលដី ឬអ្នកកាន់កាប់ដី និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាមកចូលរួម ពិនិត្យ មើលឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យ (ប្លង់សុរិយោដី និងបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដី) នៅតំបន់ស្នូលមានផ្ទៃដីទំហំសរុប ១.៥៩៦,០៨ ហិកតា ចំនួន ៥ក្បាលដី និងតំបន់អភិរក្ស មានផ្ទៃដីទំហំ ៤៧.៩៣,៤៣ ហិកតា ចំនួន ៨ក្បាលដី ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លេខក្បាលដី ទំហំ ឈ្មោះ និងប្រភេទទ្រព្យ។ ម្ចាស់ក្បាលដី អ្នកកាន់កាប់ដី អ្នកពាក់ព័ន្ធ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ត្រូវប្តឹងជំទាស់តវ៉ា ឬអាចសុំធ្វើការកែប្រែចូលមកគណៈកម្មការនៅនឹងកន្លែងបិទផ្សាយ។ បញ្ជាក់ ការបិទផ្សាយជាសាធារណៈនូវឯកសារនៃការវិនិច្ឆ័យមានរយៈពេល ១៥ថ្ងៃ។

ព័ត៌មានបន្ថែម

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន៖ ការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិឱ្យបានគង់វង្ស ដើម្បីកម្ពុជាអាចលក់តួនាទីព្រៃឈើដែលការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី នៃភពផែនដីតាមរយៈការលក់ឥណទានកាបូន
ថ្ងៃ អង្គារ, 21 មករា, 2020 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន៖ ការពារ និងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិឱ្យបានគង់វង្ស ដើម្បីកម្ពុជាអាចលក់តួនាទីព្រៃឈើដែលការពារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី នៃភពផែនដីតាមរយៈការលក់ឥណទានកាបូន
មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសៀមរាប
ថ្ងៃ ចន្ទ, 20 មករា, 2020 មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសៀមរាប
លទ្ធផលនៃការអង្កេតតាមដានគុណភាពខ្យល់ពីស្ថានីយត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់នៅទូទាំងប្រទេស
ថ្ងៃ ចន្ទ, 20 មករា, 2020 លទ្ធផលនៃការអង្កេតតាមដានគុណភាពខ្យល់ពីស្ថានីយត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់នៅទូទាំងប្រទេស