សន្និសីទ ស្តីពីដំណោះស្រាយសមុទ្រ “SEA of Solutions Conference”
——————————–
នាទីក្រុងបាងកក នៃប្រទេសថៃ ៖ ឯកឧត្តម វ៉ាន់ មុនីនាថ អគ្គលេខាធិការរងក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព ជាតំណាងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងបរិស្ថាន ដែលរួមមាន ឯកឧត្តម គឹម ណុង និងលោក ស្រេង សុផល តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិ ចូលរួមក្នុងសន្និសីទ ស្តីពីដំណោះស្រាយសមុទ្រ ចាប់ពីថ្ងៃទី១១-១៤ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៩។ សន្និសីទ មានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ពីរដ្ឋាភិបាល ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម អង្គការអន្តរជាតិ សង្គមស៊ីវិល និងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមកពីបណ្តាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកសរុប៥០០ នាក់ ដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រឈម ជំរុញលើកទឹកចិត្តគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងកិច្ចសហការ ដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការបំពុលសមុទ្រដោយសំណល់ប្លាស្ទិកក្នុងសមុទ្រអាស៊ីបូព៌ា។ អង្គសន្និសីទ បានបើកវេទិកាសន្ទនាតាមប្រធានបទសំខាន់ៗ ដែលរួមមាន (ក)របកគំហើញវិទ្យាសាស្ត្រ ទិន្នន័យ និងការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍ (ខ)ការបង្ហាញពីកាលានុវត្តន៍ភាពទីផ្សារសម្រាប់នវានុវត្តន៍ផលិតផល (គ)ដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ការគ្រប់ គ្រងសំណល់ និងតម្លៃការចូលរួមសហគមន៍ និង(ឃ)វេទិកាកំរិតខ្ពស់ ដើម្បីសម្របសម្រួលសកម្មភាពខ្សែចង្វាក់តម្លៃ។ អង្គសន្និសីទ បានផ្តល់ជាអនុសាសន៍ថា ដើម្បីទប់ស្កាត់ កាត់បន្ថយ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបំពុល និងចរាចរណ៍សំណល់ប្លាស្ទិក ត្រូវចាត់វិធានការ ១)ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងបទបញ្ជា ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ ២)ជំរុញការចូលរួមពីវិស័យឯកជន ការវិនិយោគ និងសហគមន៍ ៣)ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវ ប្រើចំណេះដឹងខាងវិទ្យាសាស្រ្តក្នុងការតាក់តែងគោលនយោបាយ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ៤)ការជំរុញឱ្យមានដំណោះស្រាយប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ ដើម្បីលើកកម្ពស់ខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មប្លាស្ទិក និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពធនធានតាមរយៈវិធីសាស្រ្ត 3R ៥)បង្កើនការយល់ដឹង និងការចូលរួមពីសាធារណៈជនក្នុងការលើកកម្ពស់ការអប់រំ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយា និង ៦)ភាពជាម្ចាស់ និងនិរន្តរភាពថវិកា។

ព័ត៌មានបន្ថែម

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការអនុវត្តវិធីសាស្រ្ត TEST និងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃវិស័យឧស្សាហកម្ម
ថ្ងៃ សៅរ៍, 27 កុម្ភៈ, 2021 កិច្ចប្រជុំស្តីពីការអនុវត្តវិធីសាស្រ្ត TEST និងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃវិស័យឧស្សាហកម្ម
តំបន់រ៉ាមសារខេត្តស្ទឹងត្រែង
ថ្ងៃ សៅរ៍, 27 កុម្ភៈ, 2021 តំបន់រ៉ាមសារខេត្តស្ទឹងត្រែង
កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពគម្រោង JCM-REDD+
ថ្ងៃ សៅរ៍, 27 កុម្ភៈ, 2021 កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពគម្រោង JCM-REDD+