ជ្រូកពោន ឬជ្រូកព្រុល – Greater Hog Badger
ជ្រូកពោន ឬជ្រូកព្រុល – Greater Hog Badger

ជ្រូកពោន ឬជ្រូកព្រុល ដែលជាប្រភេទសត្វស្ថិតក្នុងក្រុមមានដោយកម្រស្ថិតក្នុងបញ្ជីក្រហម IUCN ថា ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយប្...

អកត្រីក្បាលប្រផេះ – Grey-headed fish eagle
អកត្រីក្បាលប្រផេះ – Grey-headed fish eagle

អកត្រីក្បាលប្រផេះប្រភេទបក្សីជិតទទួលរងការគំរាមកំហែងមានចន្លោះពី១ម៉ឺនទៅ១០ម៉ឺនក្បាលលើពិភពលោក។ អកត្រីក្បាលប្រផេះ មានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស Grey-headed Fish...

ស្វាអង្កត់ – Stump-tailed macaques
ស្វាអង្កត់ – Stump-tailed macaques

ស្វាអង្កត់ប្រភេទសត្វពានរងាយរងគ្រោះលើពិភពលោក កម្ពុជាមានចំនួន ៥៦ក្រុម នៅឆ្នាំ២០២០។  ស្វាអង្កត់ស្ថិតក្នុងប្រភេទសត្វមានដោយកម្រ ហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីក្រហមរបស...

ស្វាព្រាម – Silvered Langurs monkey
ស្វាព្រាម – Silvered Langurs monkey

ស្វាព្រាមប្រភេទកម្រជិតផុតពូជមានច្រើនជាង៣០០០ ក្បាលក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់កម្ពុជា។ ដោយសារតែកត្តាអំណោយផល កម្ពុជាត្រូវបានគេដឹងថានៅមានវត្តមានស្វាព្...

ស្វាត្រោស – Pig-tailed Macaque
ស្វាត្រោស – Pig-tailed Macaque

ស្វាត្រោសជាប្រភេទសត្វកម្រមានចំនួនកើនឡើងនៅកម្ពុជា ខណៈចំនួនស្វាត្រោសលើពិភពលោកមានការថយចុះ។ ស្វាត្រោសជាប្រភេទសត្វពានរមានដោយបង្គួរ និងត្រូវបានចុះក្នុងបញ...

ស្វាក្តាម – Long-tailed macaques
ស្វាក្តាម – Long-tailed macaques

ស្វាក្តាម គឺជាប្រភេទសត្វ ដែលចូលចិត្តរស់នៅជាហ្វូងតាមតំបន់ព្រៃលិចទឹក តំបន់ព្រៃភ្នំ តំបន់ព្រៃកោងកាង តាមឆ្នេរសមុទ្រ និងតំបន់កសិកម្ម បណ្តោយ​ឆ្នេរខ្សាច់ និង...

ស្វាកន្ទុយស – White-tailed Macaques
ចំណេះដឹងបរិស្ថាន/ការបោះពុម្ភផ្សាយ ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍, 23 ធ្នូ, 2021
ស្វាកន្ទុយស – White-tailed Macaques

ស្វាកន្ទុយសមានចំនួនប្រមាណ២ម៉ឺនក្បាលនៅកម្ពុជា។ សត្វស្វាកន្ទុយសត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ជាប្រភេទសត្វកម្រជិតផុតពូជបំផុតនៅលើពិភពលោក។ គេម...

សត្វទន្សោង- Banteng
សត្វទន្សោង- Banteng

សត្វទន្សោងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នមាន ប្រមាណជាង១៥០០ក្បាល។ ដោយឡែកបើផ្អែកតាមតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការ IUCN វិញ ចំនួនសត្វទន្សោងត្រូវបានគេប៉ាន់ស...

សត្វទទា – Chinese francolin
សត្វទទា – Chinese francolin

សត្វទទា មានឈ្មោះភាសាអង់គ្លេស៖ Chinese Francolin និងឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ៖ Francolinus pintadeanus។ ភិនភាគ៖ ទំហំពី ៣០៥-៣៣៥សម ។ ឈ្មោល៖ មានសម្បុរក្រមៅលាយនឹង...

រនាលពណ៌ – Painted Stork
រនាលពណ៌ – Painted Stork

កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានបក្សីរនាលពណ៌ចំនួនសរុបប្រមាណ ២៥០០គូ ស្មើ២០% នៃចំនួនរនាលពណ៌សរុបនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងស្មើ១២%​ នៃចំនួសរុបលើពិភពលោក។ រនាលពណ៌ មាន...