នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ មន្រ្តីឧទ្យានុរក្សនៃតំបន់ការពារទេសភាពអាងត្រពាំងថ្ម តំបន់ការពារទេសភាពបន្ទាយឆ្មារ និងតំបន់ការពារទេសភាពរនាមដូនសំ សហការជាមួយអង្គការWCS បានចុះល្បាតដល់ចំណុចត្រពាំងទទឹងថ្ងៃ និងចំណុចត្រពាំងចកតូច និងបានចុះកំណត់ចំណុចនិយាមការនៃទីតាំងដីតាមជើងភ្នំដែលប្រជាពលរដ្ឋបានអាស្រ័យផល។