នៅតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិ-ភ្នំត្បែង កាលពីថ្ងៃទី១១-១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ មន្ត្រីប្រចាំស្នាក់ការ បានសហការជាមួយគណៈកម្មការសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិតាំងយូ ចុះល្បាត ដោយឃាត់ចាប់រណាយន្តបានចំនួន០១គ្រឿង អាវុធកែច្នៃ០១ដើម អន្ទាក់៣០ខ្សែ និងបំផ្លាញជំរំព្រានព្រៃចំនួន០១កន្លែងផងដែរ៕