មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សឧទ្យាន​ជាតិ​អូរយ៉ដាវ បានចូលរួមជាមួយក្រុមការងារសាស្រ្តាចារ្យ​ និងនិស្សិតនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ចុះធ្វើកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវ ប្រមូលសំណាកសត្វ និងរុក្ខជាតិ ក្នុងឧទ្យានជាតិអូរយ៉ាដាវ។ ការស្រាវជ្រាវ បានបញ្ចប់រយៈពេល ០៣ថ្ងៃ និង ០២ យប់​ ក្នុងសប្ដាហ៍ទី​២​ នៃខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២១៕