ថ្ងៃទី៦-៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ មន្រ្តីប្រចាំស្នាក់ការភ្នំសួង មន្ត្រីប្រចាំស្នាក់ការកាខឹក និងមន្ត្រីប្រចាំដែនជម្រកសត្វព្រៃ ព្រៃឡង់ ចុះល្បាតចំណុចអូរគគីរ ត្រពាំងគគីរ និងជាំផ្អាវ បានចាប់ដកហូតអាវុធកែច្នៃ ចំនួន០៣ដើម និងមងដាក់សត្វ ចំនួន០២ខ្សែ។ វត្ថុតាង ត្រូវបានក្រុមការងារយកមករក្សាទុកនៅស្នាក់ការភ្នំសួង៕