ថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ មន្រ្តីឧទ្យានុរក្សស្នាក់ការភ្នំអណ្តូង និងស្នាក់ការភ្នំរូងដែក បានចុះល្បាតចាប់ពីចំណុចខាងក្រោយស្នាក់ការ មកដល់ចំណុចប៉មយាម ដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពព្រៃ និងសត្វនៅទីនោះ។ មន្ត្រីឧទ្យានុរក្ស បន្តល្បាតដល់ចំណុចចំការចេក បានឃើញអន្ទាក់ដែលជនសង្ស័យលួចដាក់ និងដកហូតបានចំនួន៣៣អន្ទាក់៕