ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ មន្រ្តីឧទ្យានុរក្សទេសភាពបន្ទាយឆ្មារ បានសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាល និងកងទ័ព ចុះឃ្លាំមើលស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅឃុំអំពិល ។ ជាក់ស្តែងបានស្រកជាងថ្ងៃម្សិលមិញបន្តិច ដោយទឹកហូរកាត់ផ្លូវចំនួន ០៤កន្លែង ដាច់ចំនួន០២កន្លែង ភូមិអំពិលរំដួល ដាច់០១កន្លែង ភូមិអំពិលហាលៀមដាច់០១កន្លែង ប៉ុន្តែភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់នៅឡើយ៕