ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នៅតំបន់រ៉ាមសារព្រែកទាល់ មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សបានចុះត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពសត្វស្មោញ និងសត្វក្អែកទឹកចុះធ្វើសំបុក ក្នុងនោះសត្វដែលបានមកធ្វើសំបុកមានចំនួន ១៣២ដើម ចំនួនមេ ១៦០ក្បាល និងមានសំបុកចំនួន ៦៥សម្ងំក្រាប នេះនៅមិនទាន់គិតដល់ចំណុចដែលមិនទាន់ចូលដល់នៅឡើយទេ។ ចំណែកឯមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនៃតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងសំឡូត សហការជាមួយកម្លាំងមន្ត្រីល្បាតអង្គការ MJP បានយកពស់ថ្លាន់០១ក្បាល ដែលបានទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋ ទៅប្រលែងក្នុងព្រៃធម្មជាតិវិញ។