ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារនាយកដ្ឋានតំបន់បេតិកភណ្ឌ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋានក្រសួងបរិស្ថាន បន្តចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវផូស៊ីល នៅភ្នំបន្ទាយនាង ភ្នំតូច និងភ្នំជញ្ជាំង ក្នុងភូមិសាស្រ្តស្រុកមង្គលបុរី និងក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។