ក្រសួងបរិស្ថាន សហការជាមួយអង្គការ Wildlife Alliance និងអង្គការ UNDP បានរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពី «ការកំណត់ និងបែងចែកតំបន់គ្រប់គ្រង» ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ។ ក្រសួងបរិស្ថាន សូមស្នើដល់សាធារណជនមេត្តា ចូលរួមពិនិត្យ និងផ្តល់មតិយោបល់ជាធាតុចូលលើសេចក្តីព្រាងចុងក្រោយនៃគោលការណ៍ណែនាំស្តីពី «ការកំណត់ និងបែងចែកតំបន់គ្រប់គ្រង» ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនេះ និងសូមផ្ញើរយោបល់មក លោក មាស សុផល វិញឱ្យបានមុនថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ តាមអាស័យដ្ឋាន៖ អាគារមរតកតេជោ ជាន់ទី២ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ឬទំនាក់ទំនងទូរសព្ទលេខ ០១៧៩២៦៩៣៧ E-mail: meassophal22@yahoo.com។

សូមអរគុណចំពោះការផ្តល់មតិយោបល់ពី លោក លោកស្រី ទាំងអស់

សូមស្វែងរកឯកសារជា PDF ជូនភ្ជាប់ខាងក្រោម

ទាញយកឯកសារនេះ

ទាញយកឯកសារ