ជំនោរស្លែទឹក ឬជំនោរក្រហម (Red Tide)

ស្លែទឹក (Algae) ឬជំនោរស្លែរទឹក (Red Tide) គឺជាប្រភេទនៃការលូតលាត់គំហុករបស់ស្លែរទឹក (algal bloom) ដែលវាតែងកើតឡើងយ៉ាងលឿន ដោយសារការកើនឡើងច្រើននៃពពួកអតិសុខុមប្រាណ (Microscopic Organism) ដែលរស់នៅក្នុងទឹក។ ភាវរៈរស់ទាំងនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថា Dinoflagellates ដែលជាប្រភទប្លង់តុងរស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទឹកសមុទ្រ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទឹកសាប។ ការកើនឡើងភ្លាមៗ ឬយ៉ាងលឿន នៃភាវៈរស់ទាំងនោះ គឺបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលកម្រិតសារធាតុចិញ្ចឹម សីតុណ្ហភាព និងជម្រៅទឹក ហើយពេលខ្លះដោយសារតែសកម្មភាពរបស់មនុស្ស ដូចជាការបង្ហូរចូលទៅក្នុងទឹកនូវបរិមាណនៃសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមាននៅក្នុងជីកសិកម្ម សំណល់រាវសរីរាង្គពីទីកសិដ្ឋាននិងសត្តឃាត សំណល់រាវទីក្រុង…ល។

ពពួកប្លង់តុងទាំងនោះ ក្នុងខ្លួនរបស់វាមានផ្ទុកនូវសារធាតុ Neurotoxins (Neurotoxins គឺជាសារធាតុពុលបំផ្លាញកោសិកាប្រព័ន្ធសសៃប្រសាទ) ដូចជាសារធាតុ brevetoxin ឬ ដូមីណូអាស៊ីត ហើយនឹង saxitoxin ដែលកកើតឡើងច្រើនក្នុងបរិស្ថាន កក្តានេះហើយដែលបណ្តាលទឹកប្រែជាល្អក់ក្រហម និងពណ៌ទឹកមិនថ្លានៅផ្ទៃខាងលើ។ ល្អក់ក្រហម ពណ៍ទឹកមិនថ្លានេះដែលយើងតែងតែហៅថា ជំនោរស្លែទឹក ឬជំនោរក្រហម (Red Tide) នេះឯង។ នៅពេលដែលសារធាតុពុលទាំងនោះវាមានវត្តមាននៅក្នុងខ្លួននៃពពួកប្លង់តុងដែលនាំដល់ការកកើត ជំនោរស្លែទឹក ឬ ជំនោរក្រហម (Red Tide) គេតែងហៅឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតថាជា ស្លែគ្រោះថ្នាក់ (HAB)។ ក្នុងករណី ដែលស្លែទាំងនោះអាចត្រូវបានស៊ីដោយពពួកសត្វត្រី សត្វស្លាប ពពួកសត្វចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះ?ដែលរស់នៅក្នុងសមុទ្រ ឬមនុស្ស វានឹងបណ្តាលឱ្យសតិ ឬញាណមានការប្រែប្រួល ហើយពេលខ្លះអាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់ក៏មាន។ សារធាតុពុលទាំងនោះអាចកើតមាននៅក្នុងខ្យល់ផងដែរ បើសិនជានៅពេលដែលកំពុងកើតមានជំនោរស្លែទឹក មានខ្យល់បោកបក់មកខ្លាំង។ ឧទារហណ៍ករណីមួយបានកើតមាននៅឆ្នេរ សមុទ្រនៃរដ្ឋផ្លរីដា (Florida) នៅពេលនោះមេរោគ (ឬតុកសីនរបស់វា) ទាំងនោះបានបណ្តាលឱ្យកើតជំងឹហឺត ដែលបង្ករគ្រោះថ្នាក់ ដល់ប្រជាជនជាច្រើន នឹងបានបញ្ជូលទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរ។

សូមបញ្ជាក់ថាពពួកប្លង់តុង (ប្លង់តុងមានជាង៥០ប្រភេទ និងប្រភេទបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សមានចំនួនជាង៣០ប្រភេទប៉ុណ្ណោះ) នេះឯងភាគច្រើនមិនមានផលប៉ះអ្វីមកមនុស្សនោះទេ លើសពីនោះពួកគេ គឺជាប្រភពចំណីអាហាររបស់ពពួកសត្វត្រីធំៗ និងពពួកសត្វត្រីដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះដូចជាត្រីបាឡែនជាដើម។ ប៉ុន្តែកក្តាមួយដែលយើងត្រូវស្វែងយល់នោះគឺ នៅពេលដែលចំនួនរបស់ពួកវា (ប្លង់តុង) មានការកើនឡើងច្រើនយ៉ាងឆាប់នោះ វានឹងបណ្តាលឱ្យកើតជាស្លែរទឹក ហើយផ្ទៃទឹកនឹងមើលទៅឃើញល្អក់ ក៏ព្រោះតែវត្តមាននៃពពួកប្លង់តុងប្រភេទផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនកំពុងពង្រីកខ្លួន។

ពីព្រោះតែវត្តមាននៃពពួកប្លង់តុងដែលមានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាច្រើនទាំងនោះហើយ បណ្តាលឱ្យស្លែរទាំងនោះមើលទៅមានពណ៌ផ្សេងៗគ្នា ដូចជាបៃតង ប្រែប្រួលទៅជា ពណ៌ត្នោត នឹងទៅជាពណ៌ក្រហមជាដើម។ គួរកត់ចំណាំផងដែរថាបើសិនជាប្រភេទណាមួយនៃប្លង់តុងទាំងនោះមានច្រើនជាងប្រភេទណាមួយនោះ នោះពណ៌របស់ស្លែរទឹក ក៏នឹងប្រែប្រួលទៅតាមនោះផងដែរ។ ចំពោះអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តវិញ ដោយហេតុថាពណ៌ទឹកមានការប្រែប្រួលនោះហើយទើបពួកគាត់តែងហៅ «ការរីកសាយស្លែទឹក (algal bloom)» នេះថាជា ឬជំនោរក្រហម (Red Tide)។ យើងសង្កេតឃើញថាពាក្យ ជំនោរក្រហម (Red Tide) នេះតែងត្រូវបានគេស្គាល់ភាគច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយពាក្យថា «ការរីកសាយស្លែទឹក (algal bloom)» ត្រូវបានគេស្គាល់ស្ទើរជុំវិញពិភពលោក។

ប្រភេទសំខាន់ជាងគេនៃពពួកប្លង់តុងទាំងនោះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា Karenia brevis ដែលប្រភេទទាំងនេះតែងរស់នៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃភាគខាងជើងឈាងខាងកើតនៃប្រទេសមិកស៊ិកកូ ដោយឡែកនៅតាមបណ្តោយឆ្នេរនៃភាគខាងជើងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក និងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៃភាគខាងជើងអាមេរិកឯណោះវិញ ពពួកប្លង់តុងទាំងនោះភាគច្រើនជាប្រភេទ Alexandrium spp ប្រភេទប្លង់តុងទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានស៊ីជាអាហារ ដោយពពួកគ្រុំ (mussels) ខ្ចងគ្រែង (sea scallops) អ៊យស្ទើ (oyster) បង្កងសមុទ្រ (lobster) ក្តាម ត្រីសាលម៉ុង ត្រីសារឌីនធំៗ ត្រីស្បៃកា ត្រីបាឡែន បក្សីសមុទ្រ និងពពួកភេសមុទ្រ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏មិនច្បាស់អំពីមូលហេតុដែលបណ្តាលឱ្យកើតមាន ស្លែរទឹក ដែរនេះថាវាបណ្តាលមកពីបាតុភូតធម្មជាតិ ឬដោយសកម្មភាពរបស់មនុស្ស។ ក្នុងតំបន់ខ្លះនៃពិភពលោកយើងនេះ តែងទទួលរងគ្រោះដោយបាតុភូតស្លែរទឹកនេះម្តងម្កាលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំៗ ហើយដែលនៅតំបន់ខ្លះបាតុភូតនេះ កើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សយើងបង្កើតវាប៉ុណ្ណោះ។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្រ្តមួយចំនួនត្រូវបានរកឃើញថា សកម្មភាពនៃការបំពុលបរិស្ថានទាំងឡាយណាដែលបណ្តាលឱ្យសីតុណ្ហភាពរបស់ទឹកឡើងកំដៅនោះភាគរយនៃការកើតស្លែរទឹកនោះក៏ខ្ពស់ដែរ។ ការសិក្សាខ្លះទៀតបានឱ្យដឹងថាពពួក នីត្រាត (Nitrate) និងស្ពាន់ធ័រ (phosphate) ដែលមាននៅក្នុងជីកសិកម្មដែលហូរចូលទៅក្នុងទឹកគឺជាមូលហេតុកកើតស្លែរទឹក៕

 

កែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថាន ក្រសួងបរិស្ថាន

ប្រភពអត្ថបទ៖ Environmental Science: In Context / Brenda Wilmoth Lerner & K. Lee Lerner, 2009.

ប្រភពរូបភាព៖ http://www.miseagrant.umich.edu/

 

ព័ត៌មានបន្ថែម

ឯកឧត្ដម សៅ សុភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន បានអនុញ្ញាតអោយ​លោក OKUBO Masaharu នាយកប្រតិបត្តិផ្នែក Energy Business Unit I របស់ក្រុមហ៊ុន Mitsui & Co.,Ltd និងលោកJackson មន្ត្រីអង្គការ CI ជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ
ថ្ងៃ ពុធ, 28 សីហា, 2019 ឯកឧត្ដម សៅ សុភាព រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន បានអនុញ្ញាតអោយ​លោក OKUBO Masaharu នាយកប្រតិបត្តិផ្នែក Energy Business Unit I របស់ក្រុមហ៊ុន Mitsui & Co.,Ltd និងលោកJackson មន្ត្រីអង្គការ CI ជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ
ឯកឧត្តម រ័ត្នវិរៈ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ និងសំណេះសំណាល ជាមួយមន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីឧទ្យានុរក្ស នៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តក្រចេះ
ថ្ងៃ ពុធ, 28 សីហា, 2019 ឯកឧត្តម រ័ត្នវិរៈ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ និងសំណេះសំណាល ជាមួយមន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីឧទ្យានុរក្ស នៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តក្រចេះ
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត និងមន្ត្រីរាជការ ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថានឆ្នាំ២០១៩
ថ្ងៃ ពុធ, 28 សីហា, 2019 សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត និងមន្ត្រីរាជការ ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថានឆ្នាំ២០១៩