អគ្គនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋាន

ដូចមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ២៣៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន។ អគ្គនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋានជាសេនាធិការឱ្យក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលការងារអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន និងសហគមន៍ តំបន់ការពារ ធម្មជាតិ ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រង ការការពារ និងការអភិរក្ស ធនធាន ធម្មជាតិ ជីវៈចម្រុះ និងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ។ អគ្គនាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាល និងហិរញញ្ញវត្ថុមានចំនួន ០៤ នាយកដ្ឋានជាសេនាធិការ៖

១. នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ផែនការ និងហិរញ្ញាវត្ថុ

២. នាយកដ្ឋានជីវភាពសហគមន៍

៣. នាយកដ្ឋានតំបន់បេតិកភណ្ឌ

៤. នាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ធម្មជាតិ

 

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង