នាយកដ្ឋាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

តួនាទី និងភារកិច្ច
នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ មានតួនាទី និងភារកិច្ចដូចជាផ្សព្វផ្សាយ និងជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ គោលនយោបាយ និងសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិការដ្ឋ ជាពិសេសកម្មវិធីកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ ចំណូល ចំណាយ រជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន និងចំណាយបេសកកម្មក្នុង និងក្រៅប្រទេសរបស់ក្រសួង ក៏ដូចជារៀបចំបើកផ្តល់ប្រាក់បៀវត្ស ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ លាភការ និងប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងៗដល់មន្ត្រីរាជការ និងបុគ្គលិកទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ និងក្រៅក្របខ័ណ្ឌទាំងអស់។

(សូមមេត្តាចូលអានសេចក្តីលម្អិតនៃអនុក្រឹត្យនេះ នឹងទាញទុក ជាឯកសារពីក្នុងប្រអប់ ច្បាប់ និងឯកសារគតិយុទ្ធ (អនុក្រឹត្យ)

នាយកដ្ឋានមានការិយាល័យចំនួន៥៖

-ការិយាល័យរដ្ឋបាល
-ការិយាល័យហិរញ្ញវត្ថុ
-ការិយាល័យគណនេយ្យ
-ការិយាល័យរជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន
-ការិយាល័យគ្រប់គ្រងចំណូល

អង្គការលេខ

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង