នាយកដ្ឋាន គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

តួនាទី និងភារកិច្ច
នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ មានតួនាទី និងភារកិច្ចដូចជា ផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ លើកសំណើ និងសម្របសម្រួលការងារលទ្ធកម្មសាធារណៈរបស់ ក្រសួង រៀបចំគ្រប់គ្រងបញ្ជីសារពើភណ្ឌ ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងការសាងសង់ ថែទាំ និងជួសជុលហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធអគារ ឧបករណ៍ បរិក្ខារ សម្ភារៈ និងបណ្តាញផ្សេងៗ។

(សូមមេត្តាចូលអានសេចក្តីលម្អិតនៃអនុក្រឹត្យនេះ នឹងទាញទុក ជាឯកសារពីក្នុងប្រអប់ ច្បាប់ និងឯកសារគតិយុទ្ធ (អនុក្រឹត្យ)

នាយកដ្ឋានមានការិយាល័យចំនួន៤៖
-ការិយាល័យរដ្ឋបាល
-ការិយាល័យប្រេងឥន្ធនៈ និងយានយន្ត
-ការិយាល័យសម្ភារៈទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ
-ការិយាល័យថែទាំ និងជួសជុល

អង្គការលេខ

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង