អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

ដូចមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ ១៣៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៥ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៦ អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការឱ្យក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលកិច្ចការរដ្ឋបាលទូទៅ បុគ្គលិក ហិរញ្ញវត្ថុ ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងការកសាងផែនការ។ អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញញ្ញវត្ថុមានចំនួន ០៥ នាយកដ្ឋានជាសេនាធិការ៖

១. នាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាល

២. នាយកដ្ឋាន ធនធានមនុស្ស

៣. នាយកដ្ឋាន ផែនការ និងថវិកា

៤. នាយកដ្ឋាន គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

៥. នាយកដ្ឋាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

(សូមមេត្តាចូលអានសេចក្តីលម្អិតនៃអនុក្រឹត្យនេះ នឹងទាញទុកជាឯកសារពីក្នុងប្រអប់ ច្បាប់ និងឯកសារគតិយុទ្ធ (អនុក្រឹត្យ)

លោក ហេង ភារិទ្ធ

អគ្គនាយករង

លោក កែ វង្សវឌ្ឍនា

អគ្គនាយករង

លោក តាំង វាន់ថា

អគ្គនាយករង

លោក ឯ វុទ្ធី

អគ្គនាយករង

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង