នាយកដ្ឋានអភិរក្សតំបន់ការពារធម្មជាតិដី គោកខាងកើតទន្លេមេគង្គ

តួនាទី និងភារកិច្ច
នាយកដ្ឋានតំបន់ការពារធម្មជាតិដីគោកខាងកើតទន្លមេគង្គ មានតួនាទី និងភារកិច្ចដូចជា រៀបចំសេចក្តីព្រោងគោល នយោបាយ ផែនការ និងថវិកា លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត យុទ្ធសាស្ត្រ ផែនការសកម្មភាព និងគោលការណ៍ណែនាំបច្ចេកទេសសម្រាប់គ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិដីគោក ខាងកើតទន្លេមេគង្គ។ រៀបចំការកំណត់ព្រំប្រទល់ ការកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រង និងការធ្វើផែនទី សិក្សា ស្រាវជ្រាវ និងរៀបចំទិន្នន័យប្រភេទ សត្វ និងរុក្ខជាតិដែលកម្រ ងាយរងគ្រោះ កំពុងរងគ្រោះ និងជិតផុតពូជ ក៏ដូចជារៀបចំផែនការ ទប់ស្កាត់ភ្លើងឆេះព្រៃ បង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិ នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិដីគោកខាងកើតទន្លេមេគង្គ។

(សូមមេត្តាចូលអានសេចក្តីលម្អិតនៃអនុក្រឹត្យនេះ នឹងទាញទុក ជាឯកសារពីក្នុងប្រអប់ ច្បាប់ និងឯកសារគតិយុទ្ធ (អនុក្រឹត្យ)

ការិយាល័យចំណុះ
– 
ឈ្មោះការិយាល័យទី១
– ឈ្មោះការិយាល័យទី២
– ឈ្មោះការិយាល័យទី៣

អង្គការលេខ

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង